Biznes Dominiki Kulczyk zwiększył zyski. Polenergia zapowiada też nowe inwestycje

Polenergia nie okazała się dla Dominiki Kulczyk walką z wiatrakami. Kontrolowana przez miliarderkę firma skoncentrowana na generowaniu energii odnawialnej zanotowała zysk w pierwszym kwartale 2020 r. i zapowiada nowe inwestycje.

Kontrolowana przez Dominikę Kulczyk firma Polenergia odnotowała 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 51,1 mln zł wobec 40 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 68,6 mln zł wobec 54,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (zysk operacyjny) wyniósł w I kw. 2020 r. 94,1 mln zł wobec 80,3 mln zł rok wcześniej.

Zobacz wideo Rewolucja w zielonej energii w Europie. Czy to koniec ery węgla?

"W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend, osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zyski netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln zł oraz 51,1 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 13,8 mln zł i 11,1 mln zł" - czytamy w osobnym komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 459 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 714,7 mln zł rok wcześniej.

Według spółki do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu energetyki wiatrowej spowodowane zarówno wyższym wolumenem produkcji, jak i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej.

"Segmenty dystrybucji i obrotu również wykazały poprawę wyników, co pozwoliło częściowo skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Po raz pierwszy w wynikach finansowych Grupa wydzieliła w ramach swojej działalności nowy segment fotowoltaiki. Jest to związane z rozpoczęciem fazy operacyjnej ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały 15-letnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego" - czytamy także. 

Polenergia zapowiada nowe inwestycje

Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej, podała spółka. Dokument przewiduje 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, gotowość do rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 roku oraz rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej. Nakłady na realizację strategii wyniosą 0,5 mld zł, nie licząc 2,6 mld zł na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Budowanie wartości dla akcjonariuszy, dalszy wzrost organiczny poprzez rozwój projektów morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych to nadrzędne cele, które w najbliższych pięciu latach będą realizowane przez spółkę, poinformowano.

- Teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy gotowi kształtować przyszłość rynku energii w Polsce. Po pełnej implementacji strategii umocnimy swoją pozycję w gronie liderów rynku OZE. Będziemy nie tylko grupą o zwiększonej skali działania w rozumieniu zainstalowanych mocy oraz wypracowywanych wyników, ale przede wszystkim grupą o wielkim potencjale wzrostu wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

Dalszy rozwój farm wiatrowych na Bałtyku

Polska transformacja energetyczna nie może odbyć się bez zaangażowania w realizację projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dlatego Polenergia wspólnie z Equinor, jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Warunkiem koniecznym jest jak najszybsze przyjęcie i wejście w życie stosownego systemu regulacyjnego, podkreślono.

Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. 

Zgodnie z nową strategią, aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, Polenergia będzie rozwijała zaawansowane technologie gazowe, realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców przemysłowych. Będą one stanowiły również przyczółek dla wielkiej transformacji wodorowej, do której grupa w najbliższych latach chce być w pełni przygotowana. Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej, podano również.

Rozwój rynku mieszkaniowego zwiększy bazę klientów

"Dalszy rozwój rynku mieszkaniowego pozwoli na zwiększenie bazy klientów, dla których Polenergia będzie świadczyć usługi dystrybucyjne oraz sprzedawać energię elektryczną pochodzącą z własnych aktywów wytwórczych. Zielona energia będzie trafiała wprost do odbiorców biznesowych i indywidualnych, w modelu dopasowanym bezpośrednio do ich potrzeb. Grupa rozszerzy również ofertę produktową o nowe usługi, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych" - czytamy dalej.

Realizacja strategii grupy wymaga środków w wysokości co najmniej 0,5 mld zł. Kwota ta nie uwzględnia jednak nakładów na budowę MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III szacowanych obecnie na poziomie co najmniej 2,6 mld zł przy współudziale finansowania dłużnego.

Decyzja o zakresie i sposobie udziału Polenergii w fazie budowy i operacji w projektach morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie, z uwzględnieniem oceny projektów i dostępności źródeł finansowania. Spółka ma już zabezpieczone środki na realizację części strategii. Pochodzą one z zysków wypracowanych przez aktywa operacyjne oraz pożyczki udzielonej przez wiodącego akcjonariusza, zastrzeżono.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Więcej o: