Zmiany w składzie Alior Banku. Sześciu członków rady nadzorczej złożyło rezygnację

Jak podaje "Business Insider", sześciu członków rady nadzorczej Alior Banku złożyło rezygnację w związku ze zwołanym na dzień 21 maja 2020 r. walnym zgromadzeniem banku.

O rezygnacji członków rady nadzorczej Alior Bank poinformował w specjalnym komunikacie. Rezygnację złożył przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Kulik oraz członkowie: Dariusz Gątarek, Mikołaj Handschke, Artur Kucharski, Wojciech Myślecki oraz Maciej Rapkiewicz.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 38. Jadwiga Emilewicz o kolejnych etapach odmrażania gospodarki

"Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Banku złożyli rezygnacje w związku ze zwołanym na dzień 21 maja 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, na którym to wybrany zostanie skład Rady Nadzorczej Banku na kolejną kadencję zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia" – czytamy w komunikacie, cytowanym przez "Business Insidera"

Zmiany w Alior Banku 

Niedawno w Next.gazeta.pl pisaliśmy o rezygnacji Krzysztofa Bachty z funkcji prezesa Alior Banku. Do dymisji doszło 12 maja 2020 r. Na stanowisko powołano go pod koniec 2018 roku.

Rezygnacja Bachty nie była jedyną zmianą w zarządzie Alior Banku. 12 maja 2020 r. rada nadzorcza powołała w skład zarządu Iwonę Dudę. Do tej pory pełni ona obowiązki prezesa banku.

Rada nadzorcza upoważniła także przewodniczącego rady Tomasza Kulika do podpisania w imieniu rady nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na prezesa banku

- poinformowano także. 

Iwona Duda od ponad 20 lat jest związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 była zastępcą przewodniczącego KNF. Wcześniej jako pełnomocnik prezesa rady ministrów tworzyła urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. 

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Więcej o: