Świadczenie postojowe. Co to jest? Komu przysługuje? Jak z niego skorzystać?

Świadczenie postojowe przygotowane jest dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które ucierpiały na skutek kryzysu gospodarczego. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać? Komu dokładnie przysługuje?

W tarczy antykryzysowej znalazło się kilka doraźnych rozwiązań dla osób poszkodowanych na skutek zamrożenia gospodarki. Wśród przedsiębiorców najpopularniejszą opcją jest złożenie wniosku o trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mogą skorzystać także ze świadczenia postojowego. Warunki przyznania zapomogi są różne w zależności od statusu zatrudnienia. 

Zobacz wideo „Kryzys ma swoje etapy. Pierwszy etap paniki na rynkach został już zahamowany"

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność. Kto może z tego skorzystać? 

Kluczowe w przypadku osób samozatrudnionych jest wykazanie spadku osiąganych przychodów. Postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje tym, których przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do wcześniejszego.

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej oraz korzystających ze zwolnienia z podatku VAT wysokość świadczenia wynosi 1300 zł.  Z rozwiązania skorzystać mogą ci, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia roku bądź zawiesiły po 31 stycznia. 

Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Dla kogo? 

Termin 1 kwietnia jest również istotną datą dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Aby ubiegać się o świadczenie, należało zawrzeć umowę przed 1 kwietnia. Wysokość świadczenia również wynosi 2080 zł (80 proc. płacy minimalnej). 

W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosła 50 proc. płacy minimalnej (1299 zł), świadczenie postojowe będzie równe sumie wynagrodzeń z tytułu tychże umów. Ze świadczenia postojowego można skorzystać trzy razy, w obydwu przypadkach. 

Świadczenie postojowe. Gdzie znaleźć wniosek? 

"Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego" - czytamy na stronie internetowej ZUS

Wnioski do pobrania znajdują się również na stronie Zakładu. Samozatrudnieni powinni złożyć formularze RSP-DK, natomiast  na umowie cywilnoprawnej, RSP-CK. Wnioski można składać tradycyjnie w oddziale Zakładu bądź za pomocą PUE ZUS.

Więcej o: