Poczta Polska szuka prezesa zarządu. Wiemy, jakie wymagania muszą spełniać kandydaci

Poczta Polska rozpoczyna proces kwalifikacyjny na stanowisko prezesa zarządu spółki. Kandydaci muszą posiadać m.in. wyższe wykształcenie i być niekarani.

W ostatnich miesiącach doszło do pewnych zmian na najważniejszych stanowiskach w Poczcie Polskiej. Na początku kwietnia nowym prezesem został wiceminister obrony narodowej, który zastąpił Przemysława Sypniewskiego. Według wielu osób decyzja ta była podyktowana kwestiami politycznymi oraz wizją organizacji wyborów korespondencyjnych.

To jednak nie koniec zmian. Rada nadzorcza państwowej spółki poinformowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu. Kwalifikacje odbędą się dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu kandydaci muszą pisemnie zgłosić się do 5 czerwca do godz. 15. 

Zobacz wideo Jak prowadzić biznes w czasie pandemii? Rozmowa z ekspertem OLX

Poczta Polska szuka prezesa. Znamy wymagania. O stanowisko mogą ubiegać się osoby z wyższym wykształceniem i niekarane

Poczta poinformowała także, jakie wymagania muszą spełniać osoby ubiegające się o to stanowisko. Kandydaci muszą posiadać m.in. wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych bądź wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej kandydat musi posiadać "co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek".

Wśród wymagań znalazł się zapis o niekaralności. Ograniczenia dotyczą również osób sprawujących funkcje polityczne. O stanowisko nie może ubiegać się osoba wchodząca w skład partii politycznej bądź będąca przez nią zatrudniona. 

Pełną treść komunikatu Poczty Polskiej o rozpoczęciu procedur kwalifikacyjnych wraz ze szczegółowymi wymaganiami można znaleźć TUTAJ

Więcej o: