Abonament RTV. Kto nie musi płacić? Kto jest zwolniony? Lista zasad zwalniających z opłat

Polskie prawo dokładnie wskazuje, kto i na jakich warunkach może być zwolniony z konieczności opłacania abonamentu RTV. Jednym z warunków jest otrzymywanie określonej wysokości emerytury.
Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyjaśnia, że osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury,  są zwolnione z opłat - przypomina Gazeta Pomorska. Co więcej, wysokość otrzymywanej emerytury nie może być wyższa, niż 50 proc. wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez GUS. W 2019 roku wynosiło ono 4918,17 zł brutto, co oznacza, że 50 proc. to 2459,08 zł brutto.

Abonament RTV - kto może nie płacić 

Aby złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za abonament, wystarczy udać się do dowolnego urzędu pocztowego. Należy mieć ze sobą dowód osobisty, decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości emerytury w danym roku rozliczeniowym (może to być wycinek z emerytury), a także wymagane przez przepisy oświadczenie.

Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie wymogi, zwolnienie z opłat za abonament RTV będzie obowiązywało od następnego miesiąca. Oznacza to, że dopełniając formalności w maju, zwolnienie z płatności wejdzie w życie od czerwca.

W sytuacji nadpłaty kwoty za abonament na kilka miesięcy do przodu i uzyskania decyzji o prawie do niepłacenia osobie przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty. Środki powinny zostać zwrócone przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dopełnienia formalności na poczcie.

Kto jest zwolniony z płatności za abonament RTV?

Główną grupą osób mogących skorzystać z takiego zwolnienia są emeryci po 60. roku życia z emeryturą nie wyższą, niż 2459,08 zł brutto. Oprócz nich, z opłat zwolnione są:

  • osoby po 75. roku życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolne do pracy,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne,
  • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna,
  • inwalidzi wojenni i weterani,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • członkowie rodzin pozostałych po kombatantach.

Szczegółowe dane zawarte są na stronie KRRiT.

Więcej o: