Świadczenie postojowe. Co to jest i komu przysługuje? Jak można z niego skorzystać?

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, dotkniętych kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią. Istnieją liczne kryteria, które należy spełnić, aby takie wsparcie otrzymać.

Zamrożenie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa dotknęło sporą grupę przedsiębiorców. Polski rząd, chcąc maksymalnie zminimalizować negatywne jej skutki, przygotował dla nich kilka programów wsparcia. Najczęściej wykorzystywaną pomocą była możliwość zwolnienia ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Dodatkowo niektórym przysługuje prawo do ubiegania się o tzw. świadczenie postojowe. Warunki jego przyznania są różne w zależności od statusu zatrudnienia.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność. Komu przysługuje?

W przypadku przedsiębiorców otrzymanie świadczenia będzie możliwe tylko wtedy, gdy uda się wykazać wyraźny spadek przychodów w związku z pandemią. Świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł przysługuje osobom, które w poprzedzającym złożenie wniosku miesiącu odnotowały spadek przychodów o co najmniej 15 proc. względem poprzedniego miesiąca.

Druga forma świadczenia pozwala im otrzymać kwotę 1300 zł. Dotyczy to osób, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Zapomogę mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed dniem 1 kwietnia lub zawiesiły ją po 31 stycznia.

Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Komu przysługuje?

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również powinny zwrócić swoją uwagę w stronę 1 kwietnia. To właśnie do tego dnia należało zawrzeć taką umowę, aby móc liczyć na otrzymanie świadczenia w kwocie 2080 zł, co jednocześnie stanowi 80 proc. płacy minimalnej.

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przez osobę wynosiła 50 proc. płacy minimalnej, czyli 1299 zł, wówczas zapomoga będzie równa sumie wynagrodzeń z tytułu tychże umów. W obu przypadkach możliwe jest trzykrotne skorzystanie z tego typu świadczeń.

Świadczenie postojowe. Jak złożyć wniosek?

W celu uzyskania świadczenia postojowego należy pobrać wniosek RSP-D, dostępny na stronie internetowej ZUS lub na portalu www.gov.pl. Wypełniony dokument należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony został stan epidemii.

Wniosek można przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Więcej o: