Alior Bank kupi Ruch za 1 zł. W transakcję zaangażowane PKN Orlen, PZU i PZU Życie

Alior Bank podpisał przedwstępną umowę ze spółką Lucerna Investments na zakup 100 proc. akcji Ruchu za kwotę 1 zł. W inwestycję zaangażowane będą także PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie. Pierwsza z państwowych spółek posiadać będzie większość akcji.

Alior Bank podał w opóźnionej informacji poufnej, że 28 maja 2020 podpisał umowę przedwstępnego zakupu 108 824 007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, za cenę 1 zł. 

Zobacz wideo Jak prowadzić biznes w czasie pandemii? Rozmowa z ekspertem OLX

Ruch sprzedany. W transakcję zaangażowany Alior, PKN Orlen oraz PZU

Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną nabycie akcji spółki nastąpi pod warunkiem:

  • zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia;
  • wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody dla PKN Orlen na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką;
  • braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany, zgodnie z definicją określoną w umowie przedwstępnej sprzedaży akcji.

W ocenie banku zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji stanowiło istotny element procesu mającego na celu realizację planu transakcji. 

"Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji spółki, w ramach którego bank planuje podpisanie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. 

Alior Bank kupuje Ruch. Jest zgoda UOKiK

W innym raporcie Alior Bank podał, że 1 czerwca zawarł z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie umowę inwestycyjną, która jest związana z restrukturyzacją Ruchu. Bank zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki. 

Bank otrzymał informację, że w dniu 1 czerwca 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad spółką przez PKN Orlen. W związku z tym został spełniony warunek dla nabycia akcji spółki [...]. 

- podsumowano. 

Ruch posiada sieć saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usługi kurierskie (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Więcej o: