Gdzie tankować? UOKiK stworzył mapę z oceną jakości paliw na stacjach benzynowych

Inspekcja Handlowa prowadzi co roku kontrolę paliw na stacjach benzynowych. UOKiK udostępnił wyniki badań przeprowadzonych w zeszłym roku oraz dane dotyczące kontroli tegorocznych. Gdzie tankować bezpieczenie? To można sprawdzić na specjalnej mapie.

Inspekcja Handlowa kontrole na stacjach benzynowych przeprowadza od 2003 roku. Sytuacja z jakością paliw była wtedy dramatyczna, bo wykazano, że wymogów jakościowych nie spełniało aż 30 proc. próbek. Kontrole przyniosły zamierzony efekt, a jakość dostępnego w Polsce paliwa znacząco wzrosła - od 2015 roku standardów nie spełnia mniej niż 3 proc. próbek. 

W efekcie kontroli Inspekcji Handlowej z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. Wiele pracy zostało już wykonanej, aby kierowcy mogli tankować najwyższej jakości paliwo

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola odbywa się dwutorowo. Testowane są losowo wybrane stacje paliwowe oraz te, których dotyczyły skargi konsumentów, te, w których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości oraz te zgłoszone przez organy ścigania. Inspekcja Handlowa sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. 

Gdzie tankować? UOKiK stworzył specjalną mapę

W przypadku próbek z 2019 roku, wymagań jakościowych nie spełniło 1,37 proc. próbek z 1023 zbadanych na 1023 stacjach. Rzadziej nieprawidłowości dotyczyły benzyny (1,01 proc.) niż oleju napędowego (1,86 proc.). W przypadku LPG standardów nie spełniało zaledwie 0,60 proc. sprawdzonych próbek.

W ośmiu województwach (lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim) nie zakwestionowano żadnych próbek. Najwięcej próbek nie spełniało standardów w woj. podlaskim (5,88 proc.), zachodniopomorskim (5,66 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (4,92 proc.).

W 2020 roku w okresie styczeń-maj zbadano 632 próbki, z czego wymagań nie spełniły 22 próbki w tym  20 próbek ON (6,33 proc.) i 2 próbki Pb 95 (0,63 proc.). W przypadku gazu skroplonego (LPG) od początku roku do końca maja pobrano i zbadano 133 próbki, 2 próbki nie spełniały wymagań jakościowych, co stanowi 1,77 proc.

Gdzie więc bezpiecznie tankować? To można sprawdzić na mapie pod TYM adresem. Dane przygotowane przez IH i UOKiK zawierają pod mapą legendę, ale najważniejszą informacją jest litera "D", która świadczy o spełnieniu wymogów jakościowych.

Więcej o: