Nowe oznaczenia paliw na stacjach. Ministerstwo Klimatu złożyło projekt rozporządzenia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu dotyczący ujednolicenia oznaczeń paliw na stacjach benzynowych. Mają być zgodne z tymi stosowanymi w innych krajach Unii Europejskiej.

"Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego" znajduje się obecnie w fazie opiniowania. Projekt można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zobacz wideo Atak dronów na rafinerię w Arabii Saudyjskiej

Oznaczenia będą odpowiadały rodzajom paliw. Olej napędowy, czyli popularny diesel miałby być oznaczany identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego będą znajdowały się symbole B7, B10 lub XTL. "B" należy odczytywać jako zawartość biodiesla, natomiast litery XTL, syntetyczny olej napędowy i wskazują, że nie uzyskano go z ropy naftowej.

Proponowane oznaczenia paliwProponowane oznaczenia paliw Fot. Ministerstwo Klimatu

Benzyna będzie oznaczana kółkiem z opisem: E5, E10 lub E85, gdzie liczba określa maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu. Projekt zakłada również wprowadzenie obowiązku stosowania powyższych oznaczeń wobec producentów samochodów. Miałyby być umieszczane w instrukcjach obsługi oraz na korkach lub klapkach wlewu paliwa.

Jednolite oznaczenia z Unią Europejską

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, nowe przepisy mają ujednolić oznaczenia paliw na polskich stacjach z tymi stosowanymi w innych krajach UE. Unia Europejska wprowadziła je w 2018 r. na mocy normy EN 16942.

"W chwili obecnej właściciele stacji paliw w Polsce oznaczają dystrybutory paliw ciekłych oraz pistolety wydawcze w sposób przez siebie przyjęty. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527) dodała do przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązek opracowania rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego" - napisano w uzasadnieniu. 

Warto zaznaczyć, że część polskich stacji paliw stosuje się do unijnych regulacji już od 2018 r. Tak zrobił m.in. PKN Orlen. 

Więcej o: