PKO BP zwróci pieniądze za prowizje kredytów. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić

PKO BP poinformował, że w przypadku całkowitej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w umowie, bank dokona proporcjonalnego zwrotu części kosztów prowizji.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PKO Banku Polskiego poinformowano, że oferta dotyczy tych klientów, którzy zawarli umowę kredytu/pożyczki po 18 grudnia 2011 r. Niektórzy z nich muszą pamiętać o złożeniu wniosku o zwrot części prowizji.

Zobacz wideo Kryzys uderzy w banki? "Na koniec to my za to zapłacimy"

Kto musi złożyć wniosek o zwrot części kosztów prowizji?

Będą musieli je złożyć ci klienci, którzy dokonali wcześniejszych całkowitych spłat do dnia 11 listopada 2019 r. By to zrobić, należy złożyć wniosek o zwrot części prowizji za udzielenie pożyczki/kredytu, w dowolnej placówce Banku lub w trybie reklamacyjnym, np. w serwisie internetowym iPKO. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie do 60 dni.

W przypadku klientów, którzy dokonali wcześniejszej całkowitej spłaty dokonanych od dnia 12 listopada 2019 r. (włącznie), rozliczenie kosztów prowizji za udzielenie pożyczki/kredytu dokonywane jest automatycznie, bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji. Środki są zwracane na rachunek, z którego dokonywane są spłaty rat pożyczki/kredytu. Rozliczenie kosztów następuje niezwłocznie po dokonaniu przedterminowej spłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki/kredytu, poinformował PKO BP w komunikacie.

Dlaczego PKO BP zwraca koszty prowizji?

Zwrot kosztów prowizji udzielenia pożyczki lub kredytu konsumenckiego, to efekt ubiegłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z nim "prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta".

Więcej o: