Prowadzisz firmę? Ostatnia szansa na złożenie wniosku ws. zwolnienia ze składek ZUS. Czas do 30 czerwca

Ostatni dzwonek na złożenie dokumentów w sprawie zwolnienia ze składek ZUS. Tylko do 30 czerwca można ubiegać się o umorzenie opłat. To jedna z form pomocy przygotowanej przez rząd w związku ze zwalczaniem skutków globalnego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Jednym z mechanizmów wsparcia przedsiębiorców w trakcie kryzysu jest możliwość uzyskania zwolnienia z płacenia składek ZUS. Za okres marzec-maj 2020 może zostać umorzona całość lub połowa opłat. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak informuje ZUS, instytucja zaopiniowała pozytywnie wnioski o zwolnienie z opłacania składek:

  • za marzec w liczbie ponad 1,4 mln na kwotę ponad 4 mld zł,
  • za kwiecień w liczbie ponad 1,4 mln na kwotę ponad 3,6 mld zł,
  • za maj w liczbie ponad 1,4 mln na kwotę ponad 3,5 mld zł.

To nie koniec, liczby te będą rosnąć, gdyż wciąż można składać wnioski. Jest na to jednak już ostatnia szansa. 

Zobacz wideo „Kryzys ma swoje etapy. Pierwszy etap paniki na rynkach został już zahamowany"

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS możliwy tylko do 30 czerwca

By wniosek został pozytywnie rozpatrzony, trzeba dostarczyć do urzędu deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. Dokumenty należy złożyć do wtorku 30 czerwca 2020 rok. Zwolnienie ze składek ZUS jest możliwe jeśli:

  • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
  • Gdy jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
  • Jesteś osobą duchowną.
  • Wykonywałeś pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
  • Wykonywałeś pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł
Więcej o: