Do 445 zł wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów. Komu przysługuje?

Jak podało na swojej stronie Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnościami. Tegoroczny budżet programu to 18 mln zł.

Wsparcie realizowane będzie w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022". Celem programu jest przede wszystkim wyrównywanie i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie jakości ich kształcenia, podaje MRPiPS w komunikacie.

Zobacz wideo Hartwich zwróciła się bezpośrednio do Kaczyńskiego. Szef PiS zdziwiony

Komu przysługuje dodatkowe wsparcie?

Programem objęci będą uczniowie słabowidzący, niesłyszący i słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), autyzmem (w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile wyniesie wsparcie?

Dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić odpowiednio do 225, do 390 lub do 445 zł. Kwota wsparcia zależeć będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością.

Ministerstwo Rodziny poinformowało, że w latach 2020-2022 wsparcie z programu otrzyma przeszło 131,5 tys. uczniów. W zbliżającym się roku szkolnym 2020/21 ma to być ponad 45 tys. dzieci. Rok później – 45,5 tys., a w roku szkolnym 2022/23 – prawie 41 tys. uczniów.

W sumie na realizację programu z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowano 54 mln zł - po 18 mln zł w każdym roku.

Więcej o: