SLIM VAT. Ministerstwo Finansów z kolejnymi uproszczeniami dla przedsiębiorców. Wejdą w życie na początku 2021 roku

Ministerstwo Finansów chce jeszcze w tym roku znowelizować ustawę o VAT. Resort zamierza wprowadzić szereg uproszczeń dla przedsiębiorców poprzez tzw. SLIM VAT. Na czym polegać będzie zmiany? W których obszarach najbardziej zyskają przedsiębiorcy?

Pomysł resortu dotyczy uproszczenia rozliczeń podatku VAT m.in. w obszarze fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy wprowadzenia wspólnych kursów walut VAT i PIT/CIT. Resort chce, żeby nowe przepisy mogły obowiązywać wraz z początkiem 2021 roku. 

- W MF zrobiliśmy audyt obowiązków podatników, tak by wyeliminować […] te, które stanowią barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, dały podstawę do podjęcia prac nad modernizacją i uproszczeniem przepisów, dotyczących rozliczeń VAT -  powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, dodając, że to dalszy krok w uszczelnianiu VAT.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz była gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl (16.07)

SLIM VAT. Co to jest? Na czym polegać będą zmiany?

SLIM VAT to akronim utworzony ze słów: simple, local i modern [ łatwy, lokalny i nowoczesny]. 

Planowane zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł  dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji  wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Dzięki temu - jak planuje MF - ograniczony zostanie obieg dokumentacji. Zmienione mają zostać także przepisy dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco  w momencie wystawienia faktury)

Wprowadzone mają zostać ułatwienia dla eksporterów dla zastosowania stawki 0 proc. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. Ministerstwo Finansów chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co – w ocenie resortu – ma poprawić sytuację eksporterów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi. Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

Ministerstwo chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na  ograniczenie liczby korekt VAT.  Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego. MF planuje zwiększenie limitu na prezenty małej wartości z 10 do 20 zł.

SLIM VAT. Kiedy wejdzie w życie?

Jak podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski, projekt w najbliższych dniach ma trafić do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Resort chce, by został przyjęty przez Sejm jeszcze w tym roku, tak by nowe przepisy mogły obowiązywać od przyszłego roku.

Ministerstwo zapowiada też, że w cyklach półrocznych będzie przedstawiać wyniki audytu obowiązków podatników i przedstawiać regulacje upraszczające te przepisy

Więcej o: