Poczta Polska zgubiła wszystkie akcje swojego właściciela - Skarbu Państwa. Chce teraz umorzyć ten dokument

Poczta Polska wydała komunikat, w którym poinformowała o "utraceniu" odcinka zbiorowego akcji, który w depozycie złożył Skarb Państwa. Odcinek był potwierdzeniem prawa własności państwa do wszystkich akcji tej spółki.
Zobacz wideo Kto powinien ponieść odpowiedzialność za koszty majowych wyborów?

Jako pierwszy informacje na temat zagubienia akcji Skarbu Państwa przez Pocztę Polską podał portal prawainwestora.pl. Poczta poinformowała o utraceniu akcji swojego właściciela w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poczta Polska utraciła wszystkie akcje Skarbu Państwa

"Działając na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 - A 00077414000 ("Odcinek Zbiorowy Akcji")" - napisano w komunikacie wydanym przez Pocztę Polską.

Zgubiony dokument dotyczy akcji imiennych, więc mimo tego braku oraz na podstawie wpisów do księgi wieczystej, Poczta Polska cały czas będzie uznawała Skarb Państwa za swojego jedynego akcjonariusza. Jak zauważa portal, spółka nie poinformowała jednak, kiedy zorientowano się o zaginięciu dokumentu.

Na podstawie zmian w statucie spółki można jednak stwierdzić, że doszło do tego w okolicach maja. Wtedy bowiem w dokumencie zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie (14 maja 2020 roku) dodano zapis o umożliwieniu umorzenia odcinka akcji. Statut ten został opublikowany 22 czerwca.

Więcej o: