Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Ministerstwo rodziny go nie przedłużyło

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od dzisiaj, poniedziałku 27 lipca, nie jest już wypłacany. Rząd nie zdecydował się wydłużyć przyznawania świadczenia ze względu na okres wakacyjny. Ministerstwo rodziny przypomina o możliwości korzystania ze standardowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które rząd zdecydował się przyznawać wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym jeśli musieli oni zostać w domu i opiekować się dziećmi do 8. roku życia. Zasiłek był przedłużany na krótkie, dwutygodniowe okresy przez cały okres trwania pandemii. Decyzje zawsze podejmowane były na parę dni przed formalnym skończeniem finansowania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie został przedłużony

W piątek 24 lipca, Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowało, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zostanie przedłużony. Powodem takiej decyzji jest istotne zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczenie oraz okres wakacyjno-urlopowy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany był już tylko do niedzieli 26 lipca. Od poniedziałku 27 lipca, świadczenie nie jest już wypłacane. Do końca czerwca na ten cel przeznaczono około 11 mld złotych. Ministerstwo rodziny przypomina o standardowym zasiłku opiekuńczym, który przysługuje opiekunom prawnym.

Zasiłek opiekuńczy - jak dostać?

Z zasiłku opiekuńczego można skorzystać w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego - zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka w wieku do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci) przysługuje również w przypadku choroby dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia.

Zobacz wideo Praca zdalna z powodu koronawirusa? Sejm przegłosował nowe przepisy

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia. Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Więcej o: