W 2021 r. PKB w Polsce ma wzrosnąć o 4 proc. Rząd przyjął założenia do budżetu

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r. "Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" - zaznaczono.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z nimi PKB w przyszłym roku wzrośnie do 4 proc., stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc., a inflacja sięgnie 1,8 proc.

"Polityka rządu będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" – podało CIR w komunikacie.

W 2021 r. PKB ma urosnąć o 4 proc.

Z założeń wynika, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. urosnąć o 4 proc. Głównym czynnikiem wzrostu ma pozostać popyt krajowy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc. a w kolejnym roku o 0,7 proc.

Zobacz wideo "Rodzi się olbrzymia obawa, że państwo jest już bankrutem"

Stopa bezrobocia rejestrowanego ma wzrosnąć z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc.

"Uwzględniając skalę tąpnięcia gospodarczego oraz sytuację na rynku pracy w innych krajach, wzrost bezrobocia w Polsce będzie relatywnie niewielki, co ma związek z działaniami antykryzysowymi podjętymi przez rząd (m.in. tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa)" – podano w komunikacie.

Rząd zakłada wzrost ceny towarów i usług

Założono spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r., podano także.

Przyjęto także, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 proc., a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4 proc.

Więcej o: