Ile wyniosą składki ZUS w 2021 r. dla przedsiębiorców? Mamy pierwsze wyliczenia

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. mogą wzrosnąć tylko nieznacznie - o kilkanaście złotych. Można to wywnioskować z komunikatu dotyczącego proponowanej przez rząd wysokości płacy minimalnej na 2021 r.

W 2020 r. "standardowa" składka ZUS dla przedsiębiorców wynosi 1431,48 zł. Wzrost w porównaniu z kwotą z 2019 r. (o 114,51 zł) był najwyższy rok do roku od 11 lat.

Wiele wskazuje na to, że tym razem przedsiębiorców czeka podwyżka o znacznie niższej skali i składki ZUS w 2021 r. wzrosną łącznie o kilka lub kilkanaście złotych. Tak przynajmniej można wywnioskować z wtorkowego komunikatu rządowego dotyczącego proponowanej kwoty płacy minimalnej w przyszłym roku.

Składki ZUS w 2021 r. w górę, ale nieznacznie

Rząd zaproponował, aby w 2021 r. płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto i poinformował, że wówczas stanowiłaby ona 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. To zaś oznacza, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie na przyszły rok wynosi 5263 zł.

Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że to właśnie na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na kolejny rok wyliczana jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) oraz na Fundusz Pracy. W 2020 r. wynoszą one łącznie 1069,13 zł (resztę, ponad 362 zł, stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne) przy prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu na ten rok na poziomie 5227 zł.

Jeśli rzeczywiście prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2021 r. wzrośnie tylko o 36 zł do 5263 zł (rząd musi to jeszcze potwierdzić w ustawie budżetowej), to składki na ww. ubezpieczenia i fundusze pójdą w górę łącznie o raptem 7,36 zł, do 1076,49 zł:

  • składka emerytalna 616,40 zł (o 4,22 zł w górę)

  • składka rentowa 252,62 zł (o 1,73 zł w górę)

  • składka chorobowa 77,37 zł (o 0,53 zł w górę) - ta składka jest nieobowiązkowa

  • składka wypadkowa 52,74 zł (o 0,37 zł w górę)

  • składka na Fundusz Pracy 77,37 zł (o 0,53 zł w górę)

Tego, ile wyniesie w 2021 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, dowiemy się dopiero w połowie stycznia przyszłego roku. Nie należy jednak oczekiwać znaczącego wzrostu z obecnego poziomu 362,34 zł - raczej maksymalnie o kilka złotych. Wysokość składki zdrowotnej będzie zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 r., a jego wzrost rok do roku wskutek koronakryzysu nie będzie imponujący.

W każdym razie na razie wygląda na to, że łączne obciążenie składkami ZUS w 2021 r. przedsiębiorców powinno wynieść nie więcej niż ok. 1450 zł miesięcznie.

Wyższe podwyżki dla młodych przedsiębiorców

Prawdopodobnie mocniej niż "duży ZUS" w 2021 r. w górę pójdzie tzw. "mały ZUS", czyli obniżone składki przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności. W 2020 r. wynoszą one łącznie 609,14 zł, z czego 246,80 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne, a 362,34 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2021 r. składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną prawdopodobnie o blisko 19 zł. To przy założeniu, że płaca minimalna rzeczywiście wyniesie 2800 zł - bo to od niej zależy wysokość składek dla początkujących przedsiębiorców.

Zobacz wideo W rządzie nastąpią zmiany personalne i strukturalne
Więcej o: