Dopłaty do czynszów jeszcze w tym roku. Państwo dorzuci najemcy nawet 1,5 tys. złotych

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do czynszów dla osób dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Najemcy będą mogli uzyskać 75 proc. dofinansowania, ale nie więcej niż 1,5 tys. złotych. Dopłaty do czynszu otrzymają osoby, które wykażą, że ich dochody spadły o 25 proc.

Rząd w oficjalnym komunikacie poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Jak możemy przeczytać, w ten sposób państwo chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają środków na opłacenie czynszu z powodu pandemii koronawirusa. Na realizację tego celu rząd chce przeznaczyć 420 mln złotych. Ponadto gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, a zgłoszenie robót budowlanych będzie możliwe przez internet

Zobacz wideo Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

Dopłaty do czynszu jeszcze w tym roku

Dopłata do czynszu wyniesie 75 proc. jego wysokości z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy 1,5 tys. złotych. Dodatkowe środku będą wypłacane przez sześć miesięcy, a otrzymają je osoby, które wykazały, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dopłata będzie przyznawana osobom, które zaczęły wynajmować mieszkanie przed 14 marca 2020 roku. Dopłaty ruszą jeszcze w tym roku, a wnioski będzie można składać do końca grudnia. 

Zmiany w budownictwie społecznym 

Projekt zakłada również, że zostanie podwyższone bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Zmiana będzie niemal dwukrotna i zwrotowi nie będzie podlegało 35 proc. względem wcześniejszych 20 proc. Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Do 50 proc. zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

Więcej o: