Deficyt po lipcu wynosi 16,3 mld złotych. Resort finansów podał szacunkowe dane o wykonaniu budżetu

Dziura budżetowa po lipcu 2020 r. wynosi 16,3 mld złotych. Wiceminister finansów Piotr Patkowski uważa, że te dane pokazują, że "gospodarka wraca na właściwe tory".

Jak podało Ministerstwo Finansów, szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec  2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody: 235,8 mld zł, tj. 54,2 proc.,
  • wydatki: 252,1 mld zł, tj. 57,9 proc.,
  • deficyt: 16,3 mld zł.          

- Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za ubiegły miesiąc pokazują, że gospodarka zaczyna wracać na właściwe tory - skomentował te wyniki wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wyższe dochody budżetu państwa niż w zeszłym roku

Jak czytamy w komunikacie MF, w okresie styczeń - lipiec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2019 r. o ok. 10,4 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 6,3 proc. r/r (tj. ok. 6,5 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 6,7 proc. r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 2,8 proc. r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,9 proc. r/r (tj. ok. 2,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,1 proc. r/r (tj. ok. 0,03 mld).

W okresie styczeń - lipiec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,9 mld zł i było wyższe o ok. 17,3 mld zł (tj. 98,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wpływy z podatków VAT i CIT

- Dobre wyniki osiągnęliśmy szczególnie we wpływach z podatku VAT i CIT. Dochody z VAT w lipcu wyniosły 18,9 mld zł i były wyższe o ok. 1,7 mld zł, czyli o 9,6 proc. w stosunku do lipca 2019 r. Częściowo dobra dynamika w podatku VAT może wynikać ze sprawnej realizacją zwrotów VAT w poprzednich miesiącach, kiedy to w okresie zamrożenia gospodarki staraliśmy się zwiększyć płynność przedsiębiorstw - stwierdził Patkowski cytowany na Twitterze Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2020 r. wyniosło 252,1 mld zł, tj. 57,9 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (233,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,6 mld zł, tj. 7,9 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,1 mld zł), w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 11,1 mld zł) oraz wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 0,2 mld zł).

Zobacz wideo "Rodzi się olbrzymia obawa, że państwo jest już bankrutem"

"Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2" - podał resort finansów. Wydatki na obsługę długu skarbu państwa były zaś niższe o 1,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Więcej o: