Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od kiedy będzie obowiązywał?

Już niedługo rodzice znów będą mogli liczyć na pieniądze z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wznawia wypłatę świadczenia z 1 września.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony 

- poinformowała Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom praktycznie od początku pandemii koronawirusa i chociaż od 6 maja br. umożliwione zostało otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br. Po tym dniu rodzice mieli dalej możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. kwoty wynagrodzenia

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Kiedy będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wypłata świadczenia jest zależna od tego, jak rozwinie się w Polsce epidemia koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zasady przyznawania zasiłku pozostają bez zmian

MRPiPS poinformował również, że zasady przyznawania zasiłku pozostaną bez zmian. Nadal będzie się to odbywało poprzez złożenie oświadczenia u pracodawcy (wzór dokumentu można znaleźć na stronie ZUS) oraz poprzez złożenie oświadczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, dla osób które prowadzą działalność pozarolniczą.

Warto pamiętać, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu przyznawanego na ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. 

Więcej o: