Waloryzacja emerytur i rent 2021. Rząd planuje rozporządzenie ws. minimalnego wskaźnika

Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi wskaźnik waloryzacji na 2021 rok na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

"Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów 28 lipca 2020 r. 'Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.', zaproponowała pozostawienie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na minimalnym ustawowym poziomie - 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r." - czytamy w uzasadnieniu. Rozporządzenie ma zostać przyjęte w III kwartale 2020 roku.

Zobacz wideo Alarmujące dane GUS pokazują jak szybko wymiera Polska. Czekają nas głodowe emerytury?

Wskaźnik waloryzacji emerytur. Ile wyniesie w 2021 roku?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wylicza się jako wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku kalendarzowym dodając co najmniej 20 proc. realnego wzrostu średniego wynagrodzenia w tymże roku. Pod koniec lipca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie wskaźnika waloryzacji na poziomie ustawowego minimum. Propozycja została przyjęta. 

Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84 proc. oszacowano na ok. 9,6 mld zł. Dla porównania w 2020 roku świadczenia zostały powiększone o 3,6 proc..

Waloryzacja emerytur i rent 2021. Ile w praktyce wyniosą świadczenia?

Emeryci, którzy teraz otrzymują 1200 brutto, dostaną w przyszłym roku podwyżkę w wysokości 46,08 zł, w przy emeryturze 1300 zł brutto podwyżka wyniesie 49,92 zł. Emerytura w wysokości 1400 zł zostanie podwyższona o 53,76 zł, emerytura w wysokości 1500 zł - o 57,6 zł, w wysokości 2000 zł - o 76,8 zł, a w wysokości 3000 zł - o 115,2 zł.

Więcej o: