Kiedy prawo jazdy zostawimy w domu? Trzeba jeszcze poczekać

Nowe przepisy drogowe zakładają, że kierowcy nie muszą już wozić przy sobie prawa jazdy. Prezydent podpisał właśnie odpowiednią ustawę, ale na wejście zmian w życie będziemy musieli jeszcze poczekać.

W czwartek Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dzięki temu nie będzie trzeba wozić przy sobie prawa jazdy, bowiem wszystkie dane pojawią się w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Oprócz tego w życie wejdzie kilka korzystnych zmian.

Co się zmieni? Zmiany będą przychylne dla kierowców

Ustawa niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim ma ona ułatwić kwestie proceduralne, zmniejszyć koszty ponoszone przez właścicieli pojazdów, ograniczyć liczbę wydawanych dokumentów i zmniejszyć zakres zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

Głównymi zmianami wynikającymi z ustawy są:

  • zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego,
  • możliwość czasowej lub stałej rejestracji pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu,
  • możliwość czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu,
  • możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu w chwili jego przerejestrowania (o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada polskie tablice rejestracyjne),
  • zniesienie obowiązku przedkładania dowodu własności przy rejestracji pojazdu, o ile od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności,
  • możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego (auto rejestruje dealer).

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nominalnie podpisane przez prezydenta prawo wchodzi w życie po trzech miesiącach. Niektóre przepisy jednak będą wymagały dłuższego okresu oczekiwania. Oznacza to, że:

  • możliwość zarejestrowania nowego pojazdu przez dealera w imieniu nabywcy będzie możliwe po dziewięciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy,
  • koniec wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych nastąpi po 24 miesiącach od ogłoszenia zmian w przepisach,
  • zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, wycofania z ruchu samochodu osobowego i możliwości pozostawienia dotychczasowego numeru rejestracyjnego wejdzie w życie dopiero w chwili wydania komunikatu przez odpowiedniego ministra.
Zobacz wideo Wyprzedzanie na zakręcie i podwójnej ciągłej, o krok o wypadku. 20-latek stracił prawo jazdy na pół roku