Nowy JPK już od 1 października. Lista zmian i sposób przygotowania

1 października wejdą w życie istotne zmiany dla czynnych podatników. Obowiązująca deklaracja dla podatku od towarów i usług, a także plik JPK_VAT będą połączone w jeden jednolity e-dokument.

Za nieco ponad miesiąc wszyscy czynni podatnicy będą musieli złożyć nowy plik JPK. Przyjmie on zupełnie nową formę, natomiast niezmienne będzie to, że jego wysyłanie wciąż będzie się odbywało drogą elektroniczną - informuje "Rzeczpospolita".

Nowa forma pliku JPK. Dwa sposoby rozliczeń i dwie formy

Celem wprowadzenia zmian w składaniu pliku JPK jest uproszczenie systemu raportowania dla podatników VAT. W nowym systemie obowiązująca deklaracja VAT i plik JPK_VAT zostaną połączone, wskutek czego niezbędne będzie przygotowanie systemów informatycznych do przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego według nowej schemy (nowych wymogów).

Obowiązujące od 1 października 2020 roku zmiany wejdą w życie na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Nowy JPK będzie można rozliczać na dwa sposoby:

  • JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie,
  • JPK_V7M – rozliczających się co miesiąc.

Dodatkowo plik będzie się dzielił na dwie części:

  • deklaracyjną,
  • ewidencyjną.

W pierwszej z powyższych części znajdą się dane dotyczące podatnika, okresów, za jakie składany będzie plik JPK oraz informacji podatkowych. Druga część będzie zawierać przede wszystkim informacje o wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokości podatku należnego w podziale na stawki podatku, oraz sprzedażą zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży.

Korzyści wynikające z nowej struktury

Zakres raportowanych danych będzie poszerzony między innymi o dodatkowe niezbędne dane, potrzebne do prawidłowej analizy rozliczeń pod kątem ich poprawności czy też informację o sprzedaży i zakupach, które wynikają z ewidencji VAT za wybrany okres.

Wprowadzenie nowej struktury JPK VAT ma przede wszystkim na celu uniknięcie składania przez podatników powtarzających się informacji. W wyniku tego systemy informatyczne Krajowej Administracji Skarbowej będą obciążone mniejszą liczbą dokumentów.

Zobacz wideo Czy ryzyko podniesienia podatków jest realne?
Więcej o: