Zmiany w homologacji samochodów. Od 1 września bardziej rygorystyczne reguły

Wraz z 1 września w życie wchodzi nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące homologacji nowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz przyczep. Instytut Transportu Samochodowego ocenia, że zmiany oznaczają surowsze wymagania w stosunku do rynku samochodowego.

Zmiany związane są z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858, które zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy. Nowe rozporządzenie odnosi się do pojazdów kategorii M, N oraz O.

Zmiany w homologacji samochodów. Nadzór nad pojazdami eksploatowanymi

Wśród nowych rozwiązań prawnych znajdzie się wprowadzenie terminu ważności wydanego świadectwa homologacji, 7 lat dla pojazdów kategorii M1 i N1 oraz 10 lat dla kategorii M2, M3, N2, N3 i O od ostatniej zmiany.

Rozporządzenie wprowadza również dodatkowy nadzór na rynkiem pojazdów, które są już eksploatowane. Oznacza to, że zgodnie z nowym prawem wszystkie państwa członkowskie UE będą musiały podejmować środki ochronne przeciwko pojazdom, które nie spełniają wymagań na swoim terytorium, bez czekania na ruch ze strony organu, który wydał homologację.

Instytut Transportu Samochodowego zwraca uwagę na nową procedurę Unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Indywidualna europejska homologacja) (EUIVA) dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii. Podczas badań pojazdu nie będzie się przeprowadzać badań niszczących. Zamiast tego odpowiedni organ wykorzysta informacje dostarczone przez wnioskującego o homologację.

Większy nadzór nad rynkiem homologacji

Zmiany w prawie spowodowane są chęcią usunięcia niezgodności pojazdów z wymaganiami homologacyjnymi. Unijne przepisy będą obowiązywać producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów. Za niezgodność z nowymi rozwiązaniami przewidziano wysokie kary pieniężne.

Zmiany w prawie oznaczają m.in. dodatkowe zabezpieczenia zapobiegające niewłaściwemu zastosowaniu wymogów nałożonych w procesie udzielania homologacji pojazdów, wprowadzenie bardziej skutecznych przepisów dotyczących nadzoru rynku oraz poprawę jakości i nadzoru służb technicznych.

Zobacz wideo Nowa Toyota Land Cruiser na pierwszym filmie
Więcej o: