Maseczki w sklepach. Rzecznik przedsiębiorców prosi ministra zdrowia o doprecyzowanie przepisów

Jest problem z maseczkami w sklepach. W przepisach gubią się przedsiębiorcy i pracownicy, którzy nie wiedzą, jak powinni reagować na klientów z odsłoniętymi ustami i nosem. Zapytanie ws. doprecyzowania przepisów wysłał do ministra zdrowia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Członkowie grupy facebookowej "Nowy Tomyśl - Świadomi" umawiali się na wspólne zakupy bez maseczek. Robili także listę miejsc, w których sklepy nie wymagają zakrywania ust i nosa. To nie jest odosobniony przypadek. Wspominała o tym Renata Juszkiewicz, prezeska POHiD, przy okazji swojego apelu o wprowadzenie obowiązku prawnego noszenia maseczek. Niejasne są także przepisy dotyczące  tego, kto i jak powinien reagować na klientów niezakrywających ust i nosa, o czym alarmuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik przedsiębiorców pisze do ministra zdrowia

Rzecznik chce dowiedzieć się nie tylko, kto i jak powinien reagować, ale także kto ponosi odpowiedzialność za egzekwowanie od klientów obowiązku zasłaniania części twarzy. Pierwsze z pytań dotyczy tego, czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego jest uprawniony do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku, o którym mowa a w paragrafie 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii?

Zobacz wideo Leszczyna: Rygory sanitarne powinny być inne w różnych miejscach

Druga wątpliwość dotyczy odpowiedzialności z tytułu egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. Rzecznik chciałby, by minister zdrowia sprecyzował, czy leży ona po stronie pracownika, czy przedsiębiorcy, który go zatrudnia.

Po trzecie, wciąż niejasne jest, czy pracownik może odmówić sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku noszenia maseczki?

I po czwarte, czy odmowa sprzedaży towaru klientowi, który nie zakrywa ust i nosa stanowi przesłankę do wymierzenia pracownikowi/przedsiębiorcy kary grzywny, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. w kodeksie wykroczeń? 

Rzecznik przedsiębiorców prosi Rzecznika Praw Obywatelskich o przesłanie odpowiedzi policji

Rzecznik przedsiębiorców zwraca uwagę, że z podobnymi pytaniami wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji 28 sierpnia 2020 roku. RPO wskazał w swoim piśmie, że obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rzecznik MŚP wystosował do RPO prośbę o przesłanie kopii odpowiedzi Komendanta Głównego Policji.

Więcej o: