Prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy rejestracja auta. Lista zmian w przepisach o ruchu drogowym

W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. W jej ramach już niebawem kierowców czeka sporo nowości usprawniających nie tylko samo poruszanie się po drogach, ale także czynności administracyjne.

Wśród zmian, które pojawiły się w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, są m.in. zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy czy szereg ułatwień przy rejestracji pojazdu. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, jako będą działać nowe przepisy w praktyce.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i rejestracja pojazdu

Od 5 grudnia kierowcy posiadający polskie prawo jazdy nie będą musieli wozić go ze sobą. - Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców - wyjaśnia resort. Jednocześnie resort przypomina, że już wcześniej zostały wprowadzone przepisy zwalniające z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

Zmiany dotyczą również sytuacji, gdy w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym skończą się rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego przeglądu pojazdu. Nie będzie konieczności wymiany dowodu, co według resortu pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli samochodów. Rozwiązanie to wchodzi w życie 4 grudnia tego roku.

4 września 2022 roku w życie wejdą z kolei zmiany związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem przez urzędy kart pojazdu oraz nalepki kontrolnej. - Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line - tłumaczy resort.

Ułatwienia wprowadzone zostaną również w kwestii rejestracji pojazdów. Kierowcy będą mogli dokonać tego na wniosek właściciela również poprzez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. - Wprowadzona zostanie także możliwość "czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazd - dodaje MI. Przepis ten wejdzie w życie 4 grudnia tego roku.

Kolejne zmiany dotyczące dowodów rejestracyjnych

Nowa ustawa wprowadza również możliwość zachowania (na wniosek właściciela pojazdu) dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. - Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł - podaje ministerstwo. Póki co nie podano, kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie.

Co więcej, za rejestrację pojazdu będzie również mógł być odpowiedzialny dealer samochodowy. - Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta - informuje resort infrastruktury. Możliwe to będzie od 4 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo poszerza się lista pojazdów czasowo wycofanych z ruchu o samochody osobowe. - Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie - podaje MI, informując przy tym, że o terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformuje minister właściwy ds. cyfryzacji.

4 października tego roku wejdzie również w życie przepis umożliwiający zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów. - Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument - wytłumaczono.

Zobacz wideo Pościg zakończony skutecznym zatrzymaniem – areszt dla niebezpiecznego kierowcy
Więcej o: