Abonament RTV. Kto jest z niego zwolniony? Lista uprawnionych jest całkiem długa

Abonament RTV będzie w 2021 roku nieco wyższy. Lista zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie z telewizora i radia jest jednak całkiem długa.

Abonament RTV (radiowo-telewizyjny) jest obowiązkową opłatą dla wszystkich posiadaczy telewizorów i radioodbiorników. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji co roku decyduje o wysokości opłat. W lipcu KRRiT podjęła decyzję, aby pierwszy raz od 4 lat podwyższyć wysokość abonamentu. W związku z tym w 2021 roku miesięczna opłata za używanie radia wzrośnie do 7,50 zł (obecnie wynosi 7 zł), a za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia do 24,50 zł (obecnie - 22,70 zł).

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Abonament RTV. Kto jest z niego zwolniony? 

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV jest bardzo dyskusyjny i jedynie niewielka część osób rokrocznie rozlicza się z posiadania telewizora i radia. Dodatkowo z obowiązku opłacania abonamentu zwolnionych jest 3,7 mln osób. Abonamentu RTV nie muszą płacić:

  • osoby mające ukończone 75 lat, 
  • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby z I grupą inwalidzką,
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
  • bezrobotni,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
  • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego. 

Abonament RTV. Zwolnieni muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty 

Odpowiadające za weryfikację płatności Poczta Polska nie wpisuje uprawnionych do tych grup. Osoby, które chcą być zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV, muszą zgłosić się do urzędu i przedłożyć stosowne oświadczenie oraz dokumenty. Za nieopłacenie abonamentu grozi kara o wartości 30-krotności miesięcznego abonamentu. 

Więcej o: