Pensje w budżetówce zostaną zamrożone. Sejm odrzucił wniosek opozycji

Przeciwko odrzuceniu ustawy okołobudżetowej głosowała prawie cała Zjednoczona Prawica. Jednym z założeń projektu jest zamrożenie wynagrodzeń pracownikom budżetówki.

Za wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu ustawy okołobudżetowej głosowało 174 posłów, 232 było przeciw, a 47 wstrzymało się od głosu. Warto zaznaczyć, że przeciwna była prawie cała koalicja rządząca poza posłem Kazimierzem Gwiazdowskim (przeciw) oraz ministrem Mariuszem Kamińskim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, którzy nie głosowali.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli tak zwanej ustawy okołobudżetowej zakłada m.in. zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 roku.

Sejm odrzucił poprawkę opozycjiSejm odrzucił poprawkę opozycji Fot. screen z sejm.gov.pl

Co zakłada ustawa okołobudżetowa?

Projekt przewiduje utrzymanie w przyszłym roku wynagrodzeń na poziomie z obecnego roku dla sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zobacz wideo Łukasz Schreiber: Nie tylko pracodawcy zapłacą za podwyżkę pensji minimalnej. Koszty są rozłożone

Zgodnie z projektem zmienią się zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane

Samorządy mają otrzymać dofinansowania

Projekt zakłada podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

W projekcie przewidziano umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 roku oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Więcej o: