Polacy to "ubodzy krewni" dla Europy Zachodniej. Od najbogatszych wciąż dzieli nas przepaść

Polska plasuje się na 28 miejscu w Europie pod względem siły nabywczej - tak wynika z raportu Gfk Purchasing Power Europe 2020. Na pierwszym miejscu w rankingu znalazł się Liechtenstein (64 240 euro), a średnia siła nabywcza Europejczyków to 13 894 euro.

Siła nabywcza to realna wartość pieniądza. Określa ona ilość dóbr i usług, jakie możemy nabyć za daną jednostkę monetarną. Firma GfK opracowała ranking Purchasing Power Europe 2020, który pokazuje realną siłę nabywczą w Europie (obejmuje też kraje niebędące członkami UE).

Zobacz wideo "Lockdown odbija się nie tylko na gospodarce, ale też na osobach z innymi chorobami"

Z zestawienia wynika, że średnia siłą nabywcza dla mieszkańców Starego Kontynentu w 2020 r. to 13 894 euro. Autorzy zwracają uwagę na duże różnice między poszczególnymi krajami. Dla przykładu, obywatele Liechtensteinu (64 240 euro) dysponują aż 37-krotnie większą siłą nabywczą od Ukraińców, gdzie wynosi ona zaledwie 1 703 euro.

Siła nabywcza [w Europie - red.] na mieszkańca zanotowała w 2020 roku nominalny spadek o prawie 5,3 proc., w porównaniu do skorygowanej wartości z ubiegłego roku, co można przypisać głównie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i jej gospodarczych następstw

- czytamy w raporcie GfK.

W pierwszej trójce, podobnie jak w ubiegłym roku, znalazły się także Szwajcaria i Luksemburg. Szwajcarzy dysponują 41.998 euro na mieszkańca, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wynosi średnia europejska, natomiast Luksemburczycy mają siłę nabywczą na głowę mieszkańca wynoszącą 34.119 euro . Jest to ponad 2,5 razy więcej niż średnia europejska.

Wszystkie pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki również mają siłę nabywczą na mieszkańca znacznie powyżej przeciętnej – co najmniej o 50 proc. wyższą od średniej europejskiej. W tym roku Irlandia znalazła się w pierwszej dziesiątce z siłą nabywczą per capita na poziomie 21.030 EUR, co plasuje ją na dziewiątym miejscu i tym samym wypchnęła Finlandię z pierwszej dziesiątki

- piszą twórcy zestawienia.

Siła nabywcza w EuropieSiła nabywcza w Europie GfK

Siła nabywcza per capita. Polska na 28 miejscu w Europie.

W Polsce siła nabywcza per capita - według wyliczeń GfK - wynosi w 2020 r. 7 143 euro i jest o 49 procent niższa od średniej europejskiej. Plasuje to nasz kraj na 28 miejscu w Europie, za takimi państwami, jak Włochy, Hiszpania czy też Czechy.

Jak zwracają uwagę twórcy raportu, w Polsce istnieją wyjątkowo duże dysproporcje między poszczególnymi powiatami. Zaledwie w 17 z nich siła nabywcza na mieszkańca jest o co najmniej 20 proc. wyższa od średniej krajowej. Z kolei w aż 106 powiatach jest ona o co najmniej 20 proc. poniżej średniej krajowej. 

Pierwsze miejsce zajmuje Warszawa, z siłą nabywczą na poziomie 12 120 euro. Mieszkańcy stolicy dysponują niemal o 70 procent wyższą siłą nabywczą niż wynosi średnia dla kraju. Po drugiej stronie znajduje się powiat szydłowiecki, gdzie siła nabywcza per capita wynosi zaledwie 4 721 euro, co odpowiada 66 procentom średniej dla Polski.

Mieszkańcy Warszawy mają do dyspozycji przeciętnie niemal 2,6 razy więcej pieniędzy niż mieszkańcy najmniej zamożnego powiatu szydłowieckiego

- czytamy w raporcie.

Siła nabywcza w PolsceSiła nabywcza w Polsce fot. GfK

Corona Impact Index

W tym roku w badaniu GfK pojawił się również nowy wskaźnik - Corona Impact Index. Pokazuje on siłę oddziaływania pandemii COVID-19 na poszczególne kraje, a także stopień, w jakim ucierpiały one w wyniku zawirowań gospodarczych związanych z koronawirusem.

Corona Impact IndexCorona Impact Index GfK

Jak można się domyślić, pandemia miała najmniejszy wpływ na kraje bogate - Liechtenstein, Szwajcarię, Islandię czy Norwegię. Najgorzej wypadła natomiast Turcja, gdzie Corona Impact Index osiągnął 2,8-krotnie wyższą wartość od średniej europejskiej. W Polsce wynosi on 138 i jest o 38 proc. wyższy niż całej Europie - gorzej od nas wypadły np. Węgry czy też Rumunia.

Badanie GfK Purchasing Power Europe 2020 przeprowadzono w 42 krajach. Siła nabywcza jest tu rozumiana jako dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Ranking opiera się na wartościach statystycznych dotyczących wysokości dochodów, podatków i świadczeń społecznych oraz prognozach instytucji finansowych.