Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla większej liczby osób. Ważne przepisy weszły w życie

Od wtorku 27 października weszły w życie nowe przepisy rozszerzające krąg osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 17 września 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 października. Zgodnie z nowelą zmiany weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?

Spadki i darowizny. Więcej osób zwolnionych z podatku

Zgodnie z nowelizacją z podatku od spadków i darowizn zwolnieni będą wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ale także osoby wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Nowela ustala także, że za wstępnych uważa się "osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej”.

Według autorów przepisów dzieci wychowujące się w takich miejscach traktują swoich opiekunów jako opiekunów do końca życia. W analogicznej sytuacji znajdują się osoby sprawujące pieczę nad podopiecznymi. Przez resztę życia traktują ich jako własne dzieci. 

Kto jest zwolniony z podatku od spadku i darowizny?

Przepisy dotyczące spadków i darowizn są najeżony zawiłościami prawnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem zwolnienie z podatku od darowizny występuje w zależności od stopnia pokrewieństwa. W tzw. grupie I (zwolnienie z podatku do kwoty 9637 zł) wyróżniona została zerowa grupa podatkowego, w której wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Zaliczają się do niej następujący członkowie rodziny:

  • małżonek, 
  • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), 
  • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), 
  • pasierb, 
  • rodzeństwo, 
  • ojczym, 
  • macocha.

Aby otrzymać zwolnienie z podatku, należy zgłosić darowiznę w Urzędzie Skarbowym na druku SD-Z2, jeśli wysokość kwoty przekracza próg 9637 zł. 

Więcej o: