Wniosek o odroczenie płatności w ZUS - kto może skorzystać i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Przedsiębiorca, który ma chwilowe problemy z terminowym uregulowaniem składek, może starać się o odroczenie terminu płatności. Jakie dokumenty trzeba przedstawić w ZUS i kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, to w dużym uproszczeniu ulga, z której mogą skorzystać wszyscy płatnicy. Z możliwości tej korzystają ostatnio zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy ze względu na epidemię koronawirusa mają problem z terminową zapłatą należności. Dla nich też przygotowano specjalne umorzenie składek w ramach Tarczy Antykryzysowej (najnowsza wersja 7.0 obowiązuje za grudzień 2020 i styczeń 2021. Wnioski można składać od 1 lutego). 

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy.Tarcza 7.0 już działa. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Odroczenie ZUS - przesunięcie terminu opłacenia składek

O czym należy pamiętać występując o odroczenie płatności w ZUS? Poza dłuższym terminem na zapłatę należności skorzystanie z odroczenia nie wyklucza wystąpienia o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Jak odroczyć płatność ZUS z powodu epidemii COVID-19 - co można zyskać?

Składając wniosek do ZUS-u, przedsiębiorcy poszkodowani przez epidemię koronawirusa, mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Co więcej - nie będą oni musieli ponosić kosztów opłaty prolongacyjnej. Zapisy specustawy w zakresie COVID-19 wskazują jedynie na to, aby stosowny wniosek został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenie płatnika, ale też zatrudnionych przez wnioskującego przedsiębiorcę osób. W tym przypadku nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem jest jednak to, by okres odroczenia płatności dotyczył składek za okres od stycznia 2020 roku. Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek RDU za pośrednictwem PUE lub korzystając ze strony gov.pl (Przedsiębiorca - "Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS").

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciem, to może jeszcze złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo należy wysłać do placówki ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym dostarczona zostanie odpowiedź na wniosek. 

Prezes Jarosław Kaczyński w otoczeniu partyjnych oficjeli. Premier rządu PiS Mateusz Morawiecki poprosił o wotum zaufania. Warszaw, Sejm, 12 grudnia 2018ZUS od każdej umowy zlecenia. Zapłacą renciści, emeryci i rolnicy

Jak odroczyć płatność w ZUS? Jakie dokumenty złożyć?

Nie tylko przedsiębiorca, ale każdy płatnik może odroczyć płatność składek w ZUS. Aby to zrobić, podatnik musi najpierw złożyć odpowiedni wniosek oraz dokumenty. We wniosku należy zawrzeć:

  • swoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składany jest wniosek (imię i nazwisko, NIP, PESEL, REGON, numer telefonu, adres do korespondencji);
  • typ i wysokość składki, a także zakres czasu, za który powinny być zapłacone;
  • propozycję terminu zapłaty odroczonych składek;
  • dokładne uzasadnienie powodu braku możliwości terminowego zapłacenia składek;
  • rodzaj pomocy publicznej, o którą wnioskodawca się ubiega;
  • podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Gotowy wniosek (RSO) można pobrać także ze strony ZUS. Konieczne jest też przedstawienie dokumentów, które obrazują kondycję finansową płatnika. W zależności od formy opodatkowania są to np. sprawozdania finansowe czy wyciągi z księgi przychodów i rozchodów. Wykaz wymaganych dokumentów również można sprawdzić na stronie ZUS. Wniosek i dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym przypada płatność składki. W przypadku wysłania wniosku pocztą, za dzień złożenia uznawany jest dzień nadania przesyłki. Wniosek można składać osobiście w placówce ZUS lub korzystając Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Zobacz wideo Czy rząd złamał prawo, wprowadzając lockdown?
Więcej o: