Nadchodzą zmiany w zasadach rekrutacji do WOT. Będzie łatwiej dostać się na służbę

Wojska Obroniony Terytorialnej chcą przyjmować więcej ochotników. Mają ułatwić to zmiany w prawie. Zostanie zwiększony limit wieku, czy zniesiona konieczność informowania o wyjeździe z kraju.

Pod koniec listopada wezwano żołnierzy do natychmiastowego stawiennictwa. Do jednostek WOT zgłosiło się 19,5 tys. żołnierzy, czyli 84 proc. stanu osobowego. Funkcjonariusze przejdą szkolenia medyczne, by pomagać w walce z epidemią. Władze uznały jednak, że członków WOT jest za mało, dlatego wprowadzają ułatwienia dla ochotników.

Ograniczenia w rekrutacji do WOT

Nie każdy może zaciągnąć się do WOT. Przede wszystkim trzeba mieć mniej niż 55 lat. Na służbę nie mogą się zgłaszać członkowie związków zawodowych. Problemy będą mieli też byli funkcjonariusze służb, m.in. policji, gdyż ich stopnie nie są uznawane. Kolejna grupa wykluczona z możliwości wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej to radni. 

Przygotowano jednak projekt zmian, który został przedstawiony na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przez wiceministra ON Wojciecha Skurkiewicza oraz dowódcę WOT gen. dyw. Wiesława Kukułę - donosi "Rzeczpospolita".

Zobacz wideo Polscy spadochroniarze skaczą ze swoim samochodem

Do WOT będzie łatwiej się dostać

Pakiet zmian legislacyjnych przedstawiony na komisji sejmowej ma na celu rozszerzenie bazy osób, mogących wstąpić do WOT. Przede wszystkim ma zostać podwyższone ograniczenie wiekowe z 55 do 60 lat, a w przypadku podoficerów nawet do 63. roku życia. 

Mamy pozytywne doświadczenia z najbardziej doświadczonymi żołnierzami. Oni odchodzą a mogliby kontynuować misję

- powiedział generał Kukuła. Kolejna zmiana to zachowanie odpowiedniej rangi z poprzedniej służby, dla byłych mundurowych. Pojawi się również możliwość zwerbowania radnych - na czas pełnienia służby w mundurze, będą musieli oni jednak zrzec się swoich funkcji politycznych. Ma to zachować apolityczność Sił Zbrojnych. Ta sama zmiana dotyczy związkowców. Nowe przepisy zniosą też obowiązek uzyskania zgody na opuszczenie kraju, co ułatwi pracę żołnierzom WOT pracującym np. jako kierowcy ciężarówek. 

Więcej o: