PGNiG odkryło złoże gazu w Wielkopolsce. Pozwoli na wydobycie 20 mln metrów sześciennych rocznie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), przy współpracy z Orlen Upstream, zakończyło sukcesem wiercenie odwiertu Grodzewo-1 w gminie Śrem, podała spółka. PGNiG szacuje, że otwór pozwoli na wydobycie ok. 20 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

- Sukces odwiertu Grodzewo-1 to kolejny dowód na duży potencjał węglowodorowy centralnej części województwa wielkopolskiego. Jesteśmy zdeterminowani by w pełni wykorzystać te zasoby, dlatego w przyszłym roku planujemy kolejne wiercenia w tym rejonie. Powodzenie odwiertu cieszy tym bardziej, że prace przy nim były prowadzone w trudnych warunkach spowodowanych restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa - powiedział prezes Paweł Majewski.

Nowe złoże gazu w Wielkopolsce

Odwiert Grodzewo-1 został zrealizowany w ramach koncesji łącznej nr 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace były prowadzone wspólnie ze spółką Orlen Upstream - zgodnie z umową o współpracy zawartą w 2009 roku, PGNiG posiada 51 proc., a Orlen Upstream 49 proc. udziałów w koncesji, zaznaczono.

Odwiert osiągnął głębokość 2 940 metrów. Prace wiertnicze zrealizowała spółka Exalo Drilling należąca do grupy kapitałowej PGNiG. Wcześniej w tym rejonie odkryto m.in. złoża Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Roszków, Kromolice i Kromolice Południe, Winna Góra, Lisewo, Komorze, a ostatnio złoże Miłosław, wynika także z materiału.

PGNiG  odkryła nowe złoże gazu ziemnegoPolska ma nowe złoże gazu ziemnego. Wydobycie może ruszyć lada chwila

Prowadzone prace są częścią realizowanego przez PGNiG intensywnego programu poszukiwawczego, obejmującego utwory czerwonego spągowca na Niżu Polskim. O ich zasobności i perspektywach obszaru świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 50 lat w utworach czerwonego spągowca zostało odkrytych kilkadziesiąt złóż. Od lat 90. czerwony spągowiec pozostaje głównym celem prac poszukiwawczych PGNiG w zachodniej części kraju, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Zobacz wideo Materiał promocyjny
Więcej o: