PGNiG odkryło złoże gazu w Wielkopolsce. Pozwoli na wydobycie 20 mln metrów sześciennych rocznie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), przy współpracy z Orlen Upstream, zakończyło sukcesem wiercenie odwiertu Grodzewo-1 w gminie Śrem, podała spółka. PGNiG szacuje, że otwór pozwoli na wydobycie ok. 20 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

- Sukces odwiertu Grodzewo-1 to kolejny dowód na duży potencjał węglowodorowy centralnej części województwa wielkopolskiego. Jesteśmy zdeterminowani by w pełni wykorzystać te zasoby, dlatego w przyszłym roku planujemy kolejne wiercenia w tym rejonie. Powodzenie odwiertu cieszy tym bardziej, że prace przy nim były prowadzone w trudnych warunkach spowodowanych restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa - powiedział prezes Paweł Majewski.

Nowe złoże gazu w Wielkopolsce

Odwiert Grodzewo-1 został zrealizowany w ramach koncesji łącznej nr 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace były prowadzone wspólnie ze spółką Orlen Upstream - zgodnie z umową o współpracy zawartą w 2009 roku, PGNiG posiada 51 proc., a Orlen Upstream 49 proc. udziałów w koncesji, zaznaczono.

Odwiert osiągnął głębokość 2 940 metrów. Prace wiertnicze zrealizowała spółka Exalo Drilling należąca do grupy kapitałowej PGNiG. Wcześniej w tym rejonie odkryto m.in. złoża Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Roszków, Kromolice i Kromolice Południe, Winna Góra, Lisewo, Komorze, a ostatnio złoże Miłosław, wynika także z materiału.

Prowadzone prace są częścią realizowanego przez PGNiG intensywnego programu poszukiwawczego, obejmującego utwory czerwonego spągowca na Niżu Polskim. O ich zasobności i perspektywach obszaru świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 50 lat w utworach czerwonego spągowca zostało odkrytych kilkadziesiąt złóż. Od lat 90. czerwony spągowiec pozostaje głównym celem prac poszukiwawczych PGNiG w zachodniej części kraju, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Zobacz wideo Materiał promocyjny
Więcej o: