500 plus w 2021 roku. Jakie zmiany w świadczeniu? Rodzice muszą składać nowe wnioski

Program 500 plus przejdzie w 2021 r. przez zmiany. Jeżeli beneficjenci świadczenia nie zadbają o złożenie wniosku o wypłatę w odpowiednim terminie, mogą stracić pieniądze. Kiedy w 2021 r. należy składać wniosek o 500 plus?

500 plus to jeden z najważniejszych programów socjalnych obecnego rządu. Dotychczas najważniejszą zmianą w programie było rozszerzenie jego również na pierwsze dziecko w rodzinie i zniesienie kryterium dochodowego. Zwiększenie grona beneficjentów programu weszło w życie w 2019 r. i od tej pory świadczenie nie przechodziło gruntownych zmian.

500 plus w 2021 r. Jakie zmiany czekają beneficjentów? Kiedy składać wniosek?

Najważniejszą zmianą w programie 500 plus w 2021 r. będzie zmiana okresu świadczeniowego programu. Wraz z początkiem nowego roku okres ten będzie naliczany od 1 czerwca do 1 maja następnego roku. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli tego nie zrobimy, pieniądze z programu mogą nie trafić na nasze konto.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od:

  • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną
  • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną

Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. To najwygodniejszy sposób na przedłużenie świadczenia, który pozwoli nam na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku drogą tradycyjną może nastąpić poprzez osobiste złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy naszego zamieszkania bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

500 plus. Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Beneficjenci programu powinni pamiętać, że termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia wniosku. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu. Terminy wypłaty pieniędzy w programie 500 plus wyglądają następująco:

  • złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
  • złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.  
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: