Rząd przekaże PLL LOT prawie 3 mld zł. Znamy szczegóły przyszłej umowy

Rada Ministrów planuje przyjąć do końca IV kwartału br. program wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT o maksymalnej wartości 2,94 mld zł, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Istnieje konieczność szybkiego przyjęcia programu, ponieważ spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r.

W informacji podkreślono, że działania państwa polskiego w zakresie udzielenia pomocy publicznej przewoźnikowi lotniczemu, w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa wpisują się w działania prowadzone przez inne kraje. Wsparcie w formie pomocy publicznej w oparciu o art. 107 (2) i 107 (3) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej otrzymało już wiele firm działających w tej branży, w tym m.in. Lufthansa i Air France.

PLL LOT otrzyma blisko 3 mld zł wsparcia. Na co zostaną przeznaczone środki? 

Celem pomocy jest zapewnienie płynności, rentowności i przywrócenie struktury kapitałowej PLL LOT sprzed epidemii COVID-19. "Ponieważ zgodnie z przekazanymi przez zarząd PLL LOT informacjami, spółka utraci płynność finansową 31 grudnia 2020 r., istnieje konieczność szybkiego przyjęcia przedmiotowego programu" - podkreślono w informacji Rady Ministrów.

Całkowity budżet programu wsparcia dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. wynosi maksymalnie 2,94 mld zł i zakłada skorzystanie przez PLL LOT z następujących narzędzi pomocy publicznej:

  • pożyczka wypłacana przez PFR, działający na zasadzie powierzenia, w wysokości 1,8 mld zł  (pożyczka PFR),
  • dokapitalizowanie PLL LOT w wysokości 1,14 mld zł (w każdym przypadku w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 250 mln euro wyrażonej w polskich złotych, wyliczonej po średnim kursie NBP z dnia dokapitalizowania). 

PLL LOT z ogromnym rządowym wsparciem. Skąd pochodzą środki?

Program będzie finansowany z następujących źródeł: dokapitalizowanie - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) - środki zostaną pozyskane głównie w drodze emisji obligacji na realizację programów rządowych, w tym w szczególności tarcza finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm 1.0 oraz tarcza finansowa PFR dla dużych firm.

Zobacz wideo Dlaczego samoloty się spóźniają? To nie zawsze wina pogody

Termin spłaty pożyczki minie po maksymalnie sześciu latach od dnia zawarcia umowy pożyczki PFR, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r.

W materiale zaznaczono też, że biorąc pod uwagę trwające ciągle rozmowy z Komisją Europejską, warunki zabezpieczenia mogą się jeszcze zmienić, zaś szczegóły pożyczki zostaną uszczegółowione w umowie pomiędzy PFR oraz PLL LOT. "Aktualnie trwają rozmowy z przedstawicielami KE dotyczące zaproponowanych instrumentów wsparcia. Ostateczny wybór narzędzi pomocy publicznej oraz wysokości przyjętych kwot będą zależeć od końcowego efektu rozmów z KE" - podsumowano w materiale.

PLL LOT otrzyma wielomiliardową pożyczkę. Jest komentarz Pawła Borysa

Decyzję o pożyczce dla przewoźnika skomentował Paweł Borys, szef PFR, czyli instytucji, która przekaże znaczną część tej kwoty. "Przed pandemią PLL LOT był dynamiczną i rentowną firmą. Straty linii lotniczych wynikają wprost z COVID-19 i uzasadniają pomoc publiczną. W ramach rządowego programu planujemy sfinalizowanie w ciągu najbliższego tygodnia pożyczki 1,8 mld zł dla LOT z Tarczy Finansowej PFR" - napisał na Twitterze. 

Więcej o: