Telekomunikacja. Wchodzą w życie nowe przepisy. Koniec z automatycznym przedłużeniem abonamentu

Obowiązująca od poniedziałku 21 grudnia nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zwiększa uprawnienia abonentów. Zapisy pozwalają między innymi na rozwiązanie umowy e-mailem, a na operatorów nakładają obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużeniu umowy. Nowe prawo dotyczy osób, które mają abonament na telefon lub internet.

Przepisy, które weszły dzisiaj w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), informuje rząd. Nowe przepisy mają zniwelować silniejszą pozycję operatorów przy zawieraniu usług abonamentowych z ich klientami, zwiększając uprawnienia tych ostatnich. 

Nowe regulacje gwarantują Polakom możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią im korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki

- mówi minister Marek Zagórski.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym dotyczą przede wszystkim kończącej się umowy

Jedna z kluczowych zmian dotyczy umożliwienia abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zamiast wizyty w biurze operatora lub wypełniania papierowych dokumentów i wysyłania ich listem poleconym, wystarczy wysłać wiadomość e-mailem. Operator musi natomiast poinformować klienta o otrzymaniu wypowiedzenia umowy i potwierdzić, że je przyjmuje.

Inna zamiana dotyczy przedłużania umowy. Do tej pory operator nie musiał informować klienta, że jego dotychczasowa umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy nakładają na operatora obowiązek przekazania takiej informacji nie później niż 30 dni przed końcem dotychczasowej umowy.

Jeśli już zdecydujemy, że nie przedłużamy umowy lub ją wypowiemy, od dzisiaj mamy więcej czasu na przeniesienie numeru do innej sieci. Według nowych przepisów jest na to co najmniej miesiąc od rozwiązania umowy

To oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru

- mówi minister Marek Zagórski. 

Ponadto rozwiązując umowę na dostawę internetu, mamy od dzisiaj zapewnioną ciągłość w dostawie internetu. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowania usługi w najkrótszym możliwym - uzgodnionym z klientem - czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Łatwiej będzie też kontrolować wydatki

Nowe prawo zapewnia też konsumentom możliwość monitorowania zużycia usług. Dzięki temu będą wiedzieli oni, jak wysokiego rachunku za telefon i internet mogą się spodziewać. Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Więcej o: