Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd wydłuży świadczenie do końca ferii

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać ponownie wydłużony. Rząd planuje wypłacać świadczenie przez kolejne trzy tygodnie. Najnowszy wykaz prac legislacyjnych przewiduje pomoc dla rodziców do końca ferii 17 stycznia.

Możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o 21 kolejnych dni - do 17 stycznia 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane jest przyjęcie regulującego to rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Zobacz wideo A gdyby dom zaczął Ci pomagać? [Materiał promocyjny]

Zgodnie z obecnymi regulacjami, zasiłek ten ma być wypłacany do 24 grudnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony, potwierdza premier

Na środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że przedłużona zostanie wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Poinformował także, że według rządowych wyliczeń, wydłużenie świadczenia będzie kosztowała 3 mld zł, co trzeba wliczyć w koszty tarczy branżowej. 

On jest potrzebny, żeby Polacy wiedzieli w tym trudnym czasie, że nie są pozostawieni samymi sobie. 

- mówił premier podczas konferencji. Podobny przekaz dot. świadczenia wybrzmiewa z uzasadnienia przedłużenia zasiłku w wykazie prac legislacyjnych.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 21 dni, od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki. Nie ma innej możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków" - czytamy w dokumentach.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przysługuje:

  • rodzicom dzieci do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    -  do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
    - 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
    - do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Więcej o: