1500 zł dopłaty na komputer dla dziecka. Ostatni dzień na złożenie wniosków o dofinansowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka tylko do 30 grudnia

ARiMR przygotował program, w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 1500 zł na zakup komputera dla dzieci. Dofinansowanie obejmuje sprzęt zakupiony od 10 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, ale wnioski można składać do 30 grudnia 2020 roku. Nabyty sprzęt należy potwierdzić fakturą do 15 kwietnia 2021 roku.

Zobacz wideo Zapisy na szczepienia. Kto może dzwonić od 15 stycznia?

1500 zł dopłaty na komputer. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dotacja wynosi 1500 zł na całą rodzinę, a nie na jedno dziecko. Dodatkowo rolnicy ubiegający się o dodatek muszą spełnić szereg warunków. Są one następujące: 

  • przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów musi prowadzić gospodarstwo rolne, które przypisany numer identyfikacji dotyczący producentów rolnych,
  • w skład gospodarstwa domowego musi wchodzić co najmniej dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i nadal się uczą, 
  • dochód może wynosić maksymalnie 1200 zł na osobę miesięcznie.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński"To przestaje być zabawne". Ekonomiści reagują na sugestie NBP

1500 zł. Jakie informacje trzeba podać we wniosku? 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jego wzór można pobrać w TYM MIEJSCU.

Stworzył zrzutkę na utrzymanie siedmiu apartamentów w Warszawie. 'Polska to mem dla bogatych' (zdjęcie ilustracyjne)Stworzył zrzutkę na utrzymanie siedmiu apartamentów. "Polska to mem dla bogatych"

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz członków rodziny, a także przedstawić dochód netto za 2019 roku obliczony na podstawie zeznania podatkowego. ARiMR weryfikuje także informacje dotyczące posiadania gospodarstwa rolnego oraz jego wielkości. W dalszej części znajdują się zobowiązania oraz pozostałe oświadczenia i zgody wnioskodawcy m.in. dotyczące prawdziwości podanych danych itd.

Więcej o: