Abonament RTV. Rekordowo wysokie opłaty w 2021 roku. O ile wzrosną? Kto będzie zwolniony?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że abonament RTV w 2021 roku będzie wyższy. Jak prezentują się nowe stawki? Kto jest zwolniony z opłaty?

Abonament RTV (radiowo-telewizyjny) to obowiązkowa opłata dla wszystkich posiadaczy telewizorów i radioodbiorników. W lipcu 2020 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadecydowała, aby po raz pierwszy od 4 lat podnieść wysokość abonamentu.

Abonament RTV. Ile wyniosą stawki w 2021 roku? 

W 2021 roku miesięczna opłata za używanie radia wzrośnie do 7,50 zł (obecnie - 7 zł), a za użytkowanie telewizora albo telewizora i radia do 24,50 zł (obecnie - 22,70 zł). Jest to stawka podstawowa. Podobnie jak w poprzednich latach, KRRiT wprowadził obniżki dla osób, które zapłacą za kilka miesięcy z góry. Taryfikator kształtuje się następująco:

 • Abonament radiofoniczny: (14,60 zł za dwa miesiące, 21,60 zł za trzy miesiące, 42,80 zł za sześć miesięcy, 81,00 zł za rok kalendarzowy),
 • Abonament radiowo-telewizyjny: (47,50 zł za dwa miesiące, 70,60 zł za trzy miesiące, 139,70 zł za sześć miesięcy, 264,60 zł za rok kalendarzowy).
Zobacz wideo Czy Polacy będą mogli wybrać, którą szczepionką chcą być zaszczepieni?

Abonament RTV. Kto jest z niego zwolniony? 

Z obowiązku opłacania abonamentu zwolnionych jest 3,7 mln osób. Poza seniorami, którzy ukończyli 75 lat, są to:

 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego. 
Więcej o: