Podatek od posiadania psa. W 2021 roku pójdzie w górę. Ile wyniesie nowa stawka?

W 2021 roku wzrośnie podatek od posiadania psa. Niektórzy właściciele psów będą zobowiązani uiścić opłatę do 30 kwietnia 2021. Wyjaśniamy, ile wyniesie oraz kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania daniny.

Podatek od posiadania psa został zapisany w art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. O wprowadzeniu opłaty indywidualnie decyduje rada gminy bądź miasta. W 2021 roku wzrośnie maksymalna stawka podatku. 

Zobacz wideo Czy Polacy będą mogli wybrać, którą szczepionką chcą być zaszczepieni?

Podatek od psa. Ile wyniosą stawki w 2021 roku? 

Podatek od psa wyniesie maksymalnie 130,30 zł rocznie, co stanowi wzrost o prawie pięć złotych w porównaniu z 2020 rokiem (125,40 zł). W 2019 roku opłata za pupila wynosiła jeszcze mniej, bo 123,13 zł. Podatek należy uiścić do 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli zwierzę urodziło się w pierwszej połowie roku, to trzeba zapłacić pełną stawkę, natomiast w przypadku narodzin w drugiej połowie opłata wynosi 50 proc. stawki rocznej.

Daninę można opłacić w kasie gminy, przelewem bądź u inkasenta. Jak czytamy na stronie rządowej, "każda gmina sama ustala wysokość opłaty, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa. Dlatego o dokładną kwotę zapytaj w swoim urzędzie gminy". 

Podatek od psa obowiązuje m.in. w Krakowie, choć jest znacznie niższy od maksymalnej stawki (około 40 zł), Płocku (30 zł od pierwszego i 15 zł od każdego kolejnego psa), Szczecinie (50 zł) i Rudzie Śląskiej (około 70 zł)

Podatek od posiadania psa. Kto jest z niego zwolniony?

Przede wszystkim z obowiązku uiszczania opłaty zwolnione są osoby posiadające psy w gminach, w których podatek nie został wprowadzony. W skali całego kraju z daniny zwolnione są następujące grupy: 

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe (maks. jeden pies),
  • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające psa asystującego,
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (maks. jeden pies),
  • podatnicy podatku rolnego (maks. dwa psy),
  • personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 
     

W wielu gminach z daniny są także zwolnione osoby, które posiadają psy ze schronisk bądź oznakowane chipem. 

Więcej o: