Brexit. Zmieniają się zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii. O czym muszą pamiętać turyści?

Od 1 stycznia 2021 r. podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski będą obowiązywały takie same przepisy jak podróżnych z krajów trzecich, czyli nie będących członkami Unii Europejskiej. To konsekwencja brexitu.

Zmiany oznaczają nowe górne granice limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym oraz nowe zasady przewozu zwierząt. Warto pamiętać jednak, że nie dotyczą one podróżnych z Irlandii Północnej, ponieważ w tym zakresie będzie ona traktowana jak państwo członkowskie UE.

Zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich:

 1. w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 euro,
 2. w transporcie innym niż lotniczy lub morski (drogowym lub kolejowym) - do równowartości 300 euro.
Zobacz wideo Pandemia, wybory, protesty - podsumowanie roku 2020

Do powyższych wartości nie wlicza się:

 • bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie;
 • produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego;
 • w przypadku pojazdów silnikowych - wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego);
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

Limity zwolnień dla wyrobów akcyzowych

Z należności celno-podatkowych zwolnione są:

Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, w ilości:

 • papierosy - 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) -100 sztuk, lub
 • cygara - 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia - 250 gramów. 

Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, w ilości:

 • papierosy - 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub
 • cygara - 10 sztuk, lub
 • tytoń do palenia - 50 gramów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc. 

Urusula von der Leyen i Charles Michel podpisali w imieniu Unii Europejskiej umowę z Wielką Brytanią "The deal is done". Wielka Brytania i Europejska mają umowę handlową

Alkohol i napoje alkoholowe:

 • alkohol etylowy o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódka) - 1 litr albo
 • alkohol etylowy i napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. (np. likiery) - łącznie 2 litry, i
 • wina niemusujące - łącznie 4 litry, i
 • piwo - 16 litrów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, wymienionych w pkt 1) i 2), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc. 

Płyn do papierosów elektronicznych

 • 50 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • 10 mililitrów - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski. 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Osoby podróżujące ze zwierzętami powinny zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.).

W przypadku niehandlowego przemieszczania konieczne będzie:

 • prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,
 • ważne szczepienie przeciw wściekliźnie,
 • świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE).

Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

W przypadku przemieszczania zwierząt towarzyszących przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii wymagane jest, aby:

 • były prawidłowo oznakowane,
 • posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • posiadały paszport UE.

Produkty pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnym

Z Wielkiej Brytanii do UE, nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających. Wielka Brytania traktowana będzie jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych.

Rośliny i produkty roślinne

Prawo unijne zabrania wprowadzania z Wielkiej Brytanii na obszar UE, niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, ze względu na związane z nimi zagrożenie fitosanitarne. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do UE nie mogą wprowadzać z Wielkiej Brytanii żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez  organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

Brexit. Spotkanie ambasadorów państw UE, 25 grudnia 2020 r. Brexit. Jest treść umowy Wielkiej Brytanii z UE - ponad 1200 stron

Zabytki i dobra kultury

Osoby wywożące z Polski  dzieła sztuki mają obowiązek uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dla zabytków spełniających  odpowiednie kryterium kategorii, wieku i wartości. 

Od 28 grudnia 2020 r. zabrania się wprowadzania do UE określonych dóbr kultury, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte.

Wywóz towarów w bagażu osobistym w ramach procedury TAX FREE, zakupionych na terytorium Unii Europejskiej

Od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii, będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE będzie posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z którego terytorium nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Boris Johnson Brexit. Johnson: Mamy umowę. Unia Europejska porozumiała się z Wielką Brytanią

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako państwo członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury TAX FREE. 

Szczegółowe informacje w zakresie zasad korzystania z procedury TAX FREE w Polsce są dostępne na stronie granica.gov.pl.

Więcej o: