Brexit. UKE ostrzega: Mogą wzrosnąć ceny roamingu w Wielkiej Brytanii

Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że od 1 stycznia 2021 r. mogą się zmienić ceny połączeń międzynarodowych oraz SMS-ów do Wielkiej Brytanii. Dopłata może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych za 1 MB transmisji danych oraz kilka złotych za jedną minutę połączenia.

Umowa handlowa zawarta pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią nie zawiera nowych rozwiązań w kwestii roamingu, co może oznaczać, że wraz z nowym rokiem wzrośnie cena połączeń międzynarodowych. Dotychczas problem roamingu w UK był regulowany przez wspólne przepisy unijne. Jednak wraz z końcem okresu przejściowego (1 stycznia 2021 r.) Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim dla unijnych przepisów dotyczących roamingu.

UKE ostrzega: Ceny roamingu w Wielkiej Brytanii mogą pójść w górę

UKE przypomina, że zgodnie z zasadą "Roam Like at Home" rozliczanie usług świadczonych w roamingu na terenie Unii Europejskiej odbywa się na takich samych warunkach, jakie mamy w Polsce. Operator nie może więc pobierać dodatkowych opłat za połączenia oraz za przychodzące i wysyłane SMS-y. W przypadku internetu operator wyznacza konsumentowi określony limit transmisji danych.

"Porozumienie zawarte pomiędzy Wielką Brytanią i UE w ostatnich dnia nie wprowadza nowych rozwiązań dotyczących roamingu. Mówiąc inaczej: klienci operatorów z krajów Unii Europejskiej nie będą mieli, podczas pobytu na Wyspach, zagwarantowanej na gruncie prawnym zasady Roam like at Home, ale operatorzy mogą z własnej inicjatywy tę zasadę stosować" - informuje UKE, cytowany przez Onet.

UKE: Podwyżka może wynieść nawet kilka złotych za jedną minutę połączenia

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmiany mogą odczuć polscy konsumenci podróżujący do Wielkiej Brytanii. Dostawcy usług będą mogli stosować inne cenny i zasady rozliczeń niż na terenie Unii Europejskiej. Według Urzędu dopłata może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych za jeden megabajt transmisji danych oraz kilka złotych za jedną minutę połączenia.

Cena świadczenia usług z tytułu roamingu na terenie Wielkiej Brytanii będzie regulowana na podstawie decyzji biznesowych poszczególnych dostawców. Operatorzy nie mogą jednak działać na zasadzie pełnej swobody. Urząd przypomina, że dostawcy usług w roamingu muszą poinformować swoich klientów o zmianach w wysokości opłat zgodnie z procedurą przewidzianą w prawie telekomunikacyjnym.

Zobacz wideo Pandemia, wybory, protesty - podsumowanie roku 2020
Więcej o: