Leszek Czarnecki pozywa członków zarządu banku Pekao. Żąda 300 mln złotych

Leszek Czarnecki zapowiada pozew przeciwko członkom zarządu banku Pekao, którzy głosowali za przejęciem przez tę instytucję Idea Banku. Swoje roszczenie wobec nich wstępnie wycenił na 300 mln zł.
Zobacz wideo Pandemia, wybory, protesty - podsumowanie roku 2020
Przyjąłem zlecenie od dr L. Czarneckiego na pozwanie członków zarządu Pekao S.A. Proszę o kontakt na adres kancelarii tych członków zarządu, którzy nie głosowali za przejęciem Idea Banku S.A

- poinformował w czwartek na Twitterze mec. Roman Giertych, pełnomocnik Czarneckiego. W kolejnej wiadomości Giertych poinformował, że roszczenia wobec członków zarządu Pekao zostały wstępnie wycenione na 300 mln zł. 

Wcześniej Czarnecki zapowiadał także dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym.

Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank S.A. jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków

- pisał w oświadczeniu również opublikowanym przez mec. Giertycha. Napisał w nim też, że odwoła się od czwartkowej decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

DLOKA Czarnecki komentuje odebranie mu Idea Banku: Jawne pogwałcenie prawa

Z "siłowym" przejęciem Idea Banku przez bank Pekao i zapowiadanymi w związku z tym pozwami przez Czarneckiego w czasie zbiegła się rezygnacja dwóch członków zarządu Pekao. Tomasz Styczyński i Grzegorz Olszewski złożyli 31 grudnia rezygnacje z pełnionych funkcji. W obu przypadkach przyczyną decyzji była "odmienna wizja rozwoju banku". 

Leszek Czarnecki "wywłaszczony" z Idea Banku

W związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku pieniądze jego klientów są bezpieczne - wszystkie konta, karty, kredyty itd. działają nadal, podobnie systemy bankowości internetowej czy mobilnej. Nie zmienią się także m.in. numery rachunków, terminy ważności kart płatniczych czy PIN-y do kart. Także placówki Idea Banku wciąż będą działać, choć już pod szyldem Pekao.

Idea Bank przymusowo przejęty przez Pekao. Co to oznacza dla klientów banku? Idea Bank przymusowo przejęty przez Pekao. Co to oznacza dla klientów banku?

Największe konsekwencje przymusowa restrukturyzacja Idea Banku będzie miała dla jej właścicieli. Głównymi akcjonariuszami instytucji były kontrolowane przez Leszka Czarneckiego Getin Holding i Getin Noble Bank oraz Czarnecki osobiście, ale papiery Idea Banku (akcje, obligacje podporządkowane) mieli też inni inwestorzy. De facto wszyscy oni zostali "wywłaszczeni", bo decyzją BFG akcje Idea Banku oraz wyemitowane przez niego obligacje zostały umorzone. 

Więcej o: