UOKiK zakazuje Agorze przejęcia Radia ZET. Spółka zapowiada odwołanie. "Decyzja kompromituje Urząd"

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Stwierdził, że w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Agora, właściciel portalu Gazeta.pl, nie zgadza się merytorycznie z decyzją Prezesa UOKiK. Zdaniem Spółki została ona wydana z naruszeniem przepisów antymonopolowych oraz postępowania administracyjnego.

W 2019 roku Agora poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Eurozet, właścicielu Radia ZET. Na transakcję zgodzić musi się jednak Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. W czwartek 7 stycznia prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę.

- Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych - pisze w komunikacie Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Agora wydała komunikat. "Arbitralna i selektywna ocena materiału dowodowego"

Spółka Agora - do której należy m.in. portal Gazeta.pl - wydała oświadczenie. "Decyzja Prezesa UOKiK kompromituje Urząd. Chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję. Została podjęta z naruszeniem przepisów prawa oraz procedur administracyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Prezes UOKiK odrzucił argumenty merytoryczne przedstawione w sprawie, a jego decyzja oparta jest na wybiórczo potraktowanych materiałach, które zostały dobrane do z góry założonej tezy. To bezprzykładne naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu UOKiK" - dodaje spółka. 

Agora: Prezes UOKiK chroni sytuację zbliżoną do monopolu

W dalszej części komunikatu Agora twierdzi, że wnioski, które wyciągnął Prezes Chróstny z analizy rynku są absurdalne. Pod pretekstem ochrony rynku przed "sytuacją zbliżoną do duopolu", Prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu.

Agora nie zgadza się też szacunkami UOKiK, jakoby  połączeniu Agory z Eurozetem, łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy wyniósłby 70 proc. "Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65 proc., z czego blisko 40 proc. to udział obecnego lidera rynku" - stwierdza Agora. 

Czytaj też: Prognozy 2021. "Na pozór dobre wskaźniki mogą nas zwodzić na manowce. Dla laika może to być optymistyczne"

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

Agora zapowiedziała odwołanie do sądu

Agora nie zgadza się merytorycznie z decyzją Prezesa UOKiK. Zdaniem spółki została ona wydana z naruszeniem przepisów antymonopolowych oraz postępowania administracyjnego. Agora zapowiada podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań w sprawie.

Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna, spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agora zapowiedziała, że odwołanie złoży. 

Więcej o: