Abonament RTV. Poczta Polska przypomina o zniżce, jeśli opłatę wniesiemy do 25 stycznia

Poczta Polska przypomniała o zniżkach na abonament RTV. Mogą na nie liczyć osoby, które zdecydują się wnieść opłatę z góry za więcej niż miesiąc. Z największej zniżki można skorzystać jeszcze tylko do 25 stycznia, opłacając abonament za cały rok.

Abonament RTV to opłata dla posiadaczy radioodbiorników i telewizorów. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone potem na media publiczne. Za pobieranie tej opłaty odpowiedzialna jest Poczta Polska, która właśnie przypomniała o możliwości skorzystania ze zniżki. 

Zobacz wideo Ochojska: Wpływamy negatywnie na życie ludzi w najuboższych krajach

Podwyżka abonamentu RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tym roku po raz pierwszy od czterech lat podniosła opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Opłata dla posiadaczy samego radia wzrosła o 50 groszy i wynosi obecnie 7,50 zł miesięcznie. Jeśli w domu mamy telewizor lub telewizor i radio, to każdego miesiąca musimy uiścić opłatę w wysokości 24,50 zł, co oznacza podwyżkę o 1,80 zł względem minionego roku. 

ZUS - zdjęcie ilustracyjneWyższa emerytura dla tysięcy seniorów. Wniosek trzeba złożyć do poniedziałku

Nie każdy jednak musi wnosić opłatę abonamentową. Zwolnione z tego jest około 3 mln osób. Abonamentu RTV nie muszą płacić:

 • osoby mające ukończone 75 lat,
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.

Poczta Polska przypomina o zniżkach na abonament RTV

Największą zniżkę otrzymamy kiedy płacimy abonament RTV za 12 miesięcy z góry. Nie można jednak zrobić tego w trakcie roku. Dlatego też Poczta Polska przypomina, że roczną opłatę abonamentową należy wnieść do 25 stycznia. W ten sposób otrzymamy zniżkę w wysokości 10 proc. Można też skorzystać z pozostałych zniżek za płatność z góry, są one  jednak mniejsze. 

Gertruda Uścińska, prezes ZUSPrezeska ZUS: Nie ma planów wydłużenia wieku emerytalnego

Wysokość opłat za abonament RTV:

 • Abonament radiofoniczny:
  - 14,60 zł za dwa miesiące,
  - 21,60 zł za trzy miesiące,
  - 42,80 zł za sześć miesięcy,
  - 81,00 zł za rok kalendarzowy.
 • Abonament radiowo-telewizyjny:
  - 47,50 zł za dwa miesiące,
  - 70,60 zł za trzy miesiące,
  - 139,70 zł za sześć miesięcy,
  - 264,60 zł za rok kalendarzowy.
Więcej o: