Abonament RTV. Poczta Polska ściga dłużników. W 2020 roku zaległości na ponad miliard złotych

Poczta Polska odpowiada za egzekwowanie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV. Mimo że na konto KRRiT trafiło 124,5 mln zł, to na koniec grudnia 2020 roku zaległości wynosiły 1,23 mld zł.

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla posiadaczy odbiorników radiowych oraz telewizorów. W 2021 roku wynosi on 7,5 zł miesięcznie za korzystanie z odbiornika radiowego oraz 24,5 zł za odbiornik telewizyjny i radiowy. W porównaniu z ubiegłym rokiem abonament za odbiornik radiowy wzrósł o 50 gr, natomiast za korzystanie z radia i telewizora - 1,8 zł. Taką decyzję podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz pierwszy od czterech lat.

Zobacz wideo Czy Trump porzuci Partię Republikańską i założy własne ugrupowanie?

Abonament RTV. Poczta Polska ściga dłużników, ale brakuje 1,23 mld zł

Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl na podstawie danych KRRiT, Poczta Polska wystawiła w 2020 roku 101 715 tytułów wykonawczych w związku z niepłaceniem abonamentu, z czego zrealizowano 89 248 nakazów zapłaty. Za egzekwowanie należności odpowiada Poczta Polska. Łącznie na konto KRRiT z tytułu napomnień i tytułów wykonawczych trafiło 124,5 mln zł.

Od lat niepłacenie abonamentu RTV jest poważnym problemem. Aktualnie opłaca go blisko jedna trzecia obywateli. Potwierdzeniem tego są dane za ubiegły rok, według których zaległości na koniec 2020 roku to 1,23 mld zł. 

Abonament RTV 2021. Kto jest z niego zwolniony? 

Mimo że abonament RTV jest obowiązkową opłatą, to przewidziano szereg wyjątków. Łącznie zwolnionych z tego przymusu są trzy miliony osób. Są to: 

  • osoby mające ukończone 75 lat,
  • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby z I grupą inwalidzką,
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
  • osoby bezrobotne,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
  • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
Więcej o: