Rząd przyjął rozporządzenie o wsparciu dla firm. Postojowe, zwolnienia z ZUS, dopłata 5 tys. zł

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych wskutek pandemii koronawirusa. Dokument został przygotowany przez ministra rozwoju, pracy i technologii i zakłada dalszą pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane między innymi do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych. Na pomoc dla najbardziej poszkodowanych branż rząd przeznaczy ponad 5 miliardów złotych.

Zobacz wideo Mateusz Morawiecki zapowiada dofinansowanie psychiatrii dziecięcej

Kolejny pakiet pomocowy - świadczenie postojowe, 5 tys. dopłaty i zwolnienie z ZUS

Firmy korzystające ze wsparcia rządowego będą mogły się ubiegać o cztery formy pomocy: wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, wypłaty świadczeń postojowych, dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tysięcy złotych oraz zwolnienie ze składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Przyjęte  rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego.

Inflacja w Polsce najwyższa w UE. Polska inflacja wciąż najwyższa wśród krajów UE. Europa podzielona

Rząd domyka swoją jesienną restrukturyzację

Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, które dostosowują strukturę administracji rządowej do zrekonstruowanej Rady Ministrów. Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej.

Olga Semeniuk Co z gospodarką? Wiceminister: Nie da się przewidzieć koronawirusa

Więcej o: