Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. w górę. Znamy już dokładną wysokość

1457,49 zł - tyle wyniosą pełne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. To o 26 zł więcej niż w 2020 r. W czwartek 21 stycznia poznaliśmy ich ostatni element, tj. składkę zdrowotną - wyniesie ona 381,81 zł miesięcznie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował 21 stycznia, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) wyniosło w czwartym kwartale 2020 roku dokładnie 5656,51 zł. To ważna informacja, bo od tej wartości zależeć będą składki zdrowotne opłacane przez przedsiębiorców w całym 2021 r. Wiadomo już, że comiesięczna składka zdrowotna wyniesie 381,81 zł.

Łącznie, pełne składki ZUS w 2021 r. wyniosą 1457,49 zł miesięcznie. To o 26,01 zł więcej niż w 2020 r. To składka zdrowotna jest najbardziej odpowiedzialna za ten wzrost - idzie w górę o 19,47 zł. Wzrost pozostałych składek to łącznie 6,54 zł. Łączny wzrost o 26,01 zł oznacza, że składki ZUS idą w górę o najmniejszą kwotę od siedmiu lat.

Konkretnie poszczególne elementy składek ZUS w 2021 r. prezentują się następująco: 

  • składka emerytalna - 615,93 zł

  • składka zdrowotna - 381,81 zł

  • składka rentowa - 252,43 zł

  • składka wypadkowa - 52,70 zł

  • składka chorobowa - 77,31 zł

  • składka na Fundusz Pracy - 77,31 zł

Warto pamiętać, że część przedsiębiorców może nie opłacać składki chorobowej i/lub na Fundusz Pracy. W takiej sytuacji comiesięczna płatność z tytułu składek ZUS będzie odpowiednio niższa. 

Emeryci Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej. ZUS wprowadził nowe limity

Ulga na start i preferencyjne składki też w górę

Warto pamiętać, że początkujący przedsiębiorcy mogą przez pierwszych sześć miesięcy działalności skorzystać z tzw. ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas muszą uiszczać wyłącznie składkę zdrowotną, czyli w 2021 r. 381,81 zł miesięcznie.

Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorcy mogą także opłacać składki na preferencyjnych warunkach. W 2021 r. wyniesie ona 647,59 zł (łącznie składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i zdrowotna). To o 38,45 zł więcej niż w 2020 r.

Przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. w 2020 r., mogą też skorzystać z obniżenia składek w ramach tzw. małego ZUS plus. Wówczas wysokość składek jest zależna od wysokości dochodów - może być o kilkaset złotych niższa niż "standardowo". Z preferencji nie można korzystać co roku, ale maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu każdych 60 miesięcy (czyli przez trzy lata na każde pięć lat). 

ZUS Mały ZUS plus. Można zgłaszać się do programu obejmującego niższe składki

Warto oczywiście pamiętać, że wszystkie podane kwoty oznaczają MINIMALNE wysokości składek emerytalno-rentowych. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłacać wyższe składki. Powinny one przełożyć się m.in. na wyższe świadczenie emerytalne z ZUS w przyszłości. Niemniej mało który przedsiębiorca decyduje się na taki ruch.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?
Więcej o: