Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. w górę. Znamy już dokładną wysokość

1457,49 zł - tyle wyniosą pełne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. To o 26 zł więcej niż w 2020 r. W czwartek 21 stycznia poznaliśmy ich ostatni element, tj. składkę zdrowotną - wyniesie ona 381,81 zł miesięcznie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował 21 stycznia, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) wyniosło w czwartym kwartale 2020 roku dokładnie 5656,51 zł. To ważna informacja, bo od tej wartości zależeć będą składki zdrowotne opłacane przez przedsiębiorców w całym 2021 r. Wiadomo już, że comiesięczna składka zdrowotna wyniesie 381,81 zł.

Łącznie, pełne składki ZUS w 2021 r. wyniosą 1457,49 zł miesięcznie. To o 26,01 zł więcej niż w 2020 r. To składka zdrowotna jest najbardziej odpowiedzialna za ten wzrost - idzie w górę o 19,47 zł. Wzrost pozostałych składek to łącznie 6,54 zł. Łączny wzrost o 26,01 zł oznacza, że składki ZUS idą w górę o najmniejszą kwotę od siedmiu lat.

Konkretnie poszczególne elementy składek ZUS w 2021 r. prezentują się następująco: 

  • składka emerytalna - 615,93 zł

  • składka zdrowotna - 381,81 zł

  • składka rentowa - 252,43 zł

  • składka wypadkowa - 52,70 zł

  • składka chorobowa - 77,31 zł

  • składka na Fundusz Pracy - 77,31 zł

Warto pamiętać, że część przedsiębiorców może nie opłacać składki chorobowej i/lub na Fundusz Pracy. W takiej sytuacji comiesięczna płatność z tytułu składek ZUS będzie odpowiednio niższa. 

Ulga na start i preferencyjne składki też w górę

Warto pamiętać, że początkujący przedsiębiorcy mogą przez pierwszych sześć miesięcy działalności skorzystać z tzw. ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas muszą uiszczać wyłącznie składkę zdrowotną, czyli w 2021 r. 381,81 zł miesięcznie.

Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorcy mogą także opłacać składki na preferencyjnych warunkach. W 2021 r. wyniesie ona 647,59 zł (łącznie składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i zdrowotna). To o 38,45 zł więcej niż w 2020 r.

Przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. w 2020 r., mogą też skorzystać z obniżenia składek w ramach tzw. małego ZUS plus. Wówczas wysokość składek jest zależna od wysokości dochodów - może być o kilkaset złotych niższa niż "standardowo". Z preferencji nie można korzystać co roku, ale maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu każdych 60 miesięcy (czyli przez trzy lata na każde pięć lat). 

Warto oczywiście pamiętać, że wszystkie podane kwoty oznaczają MINIMALNE wysokości składek emerytalno-rentowych. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłacać wyższe składki. Powinny one przełożyć się m.in. na wyższe świadczenie emerytalne z ZUS w przyszłości. Niemniej mało który przedsiębiorca decyduje się na taki ruch.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?
Więcej o: