14. emerytura nie dla każdego w pełnej kwocie. Co trzeba wiedzieć o czternastkach?

Sejm RP przyjął ustawę wprowadzającą czternastą emeryturę. Nie będzie ona jednak wypłacana na zasadach podobnych, jak 13. emerytura. Co się zmieni? Wszystko będzie zależało od wysokości emerytury.

Sejm przyjął ustawę o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, zakładającą wypłatę 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. Za ustawą głosowało 420 posłów, przeciw było 19, a wstrzymało się 12 osób. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki. Co trzeba wiedzieć o dodatkowym świadczeniu?

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Kiedy poznamy szczegóły?

Czternasta emerytura. Kto otrzyma pełne świadczenie? 

Czternasta emerytura wynosić będzie w 2021 roku 1250 zł brutto, czyli równowartość emerytury minimalnej w tym roku. Jako że świadczenie jest opodatkowane, to świadczeniobiorcy otrzymają na konto 1022 zł.

W odróżnieniu od trzynastek wypłata czternastek uzależniona jest od wysokości emerytury. Pełną kwotę otrzymają osoby, które dostają co miesiąc nie więcej niż 2415 zł "na rękę". Świadczenie będzie pomniejszane proporcjonalnie. 

Jak wynika z wyliczeń, 7,9 mln osób otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji będzie to co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z części świadczenia, jeżeli ich emerytura przekracza kwotę 2,9 tys. zł i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach świadczenie to nie obejmie.

- tłumaczył wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Czternastka. Kiedy trafi do rąk emerytów?

Czternastka przysługuje każdemu, kto będzie uprawniony do otrzymania renty lub emerytury na dzień 31 października 2021 roku. Świadczenia trafią na konto w listopadzie 2021 roku. Osoby, które mają świadczenia i zasiłki przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie dopiero w grudniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czternastki nie może zabrać komornik.

Więcej o: