NBP z nowym pomysłem na emerytury. Świadczenie miałoby być wypłacane w formie dożywotniej renty

Narodowy Bank Polski apeluje, by wprowadzić w Polsce świadczenia emerytalne w formie dożywotniej renty waloryzowanej inflacją. NBP argumentuje, że jest to jedno z podstawowych rozwiązań w wielu krajach europejskich.

Jak informuje PAP Biznes, swój pomysł Narodowy Bank Polski przekazał w opinii do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE). Konsultacje projektu rozpoczęły się w grudniu, a NBP swoją opinię złożył pod koniec miesiąca.

Zobacz wideo Co dalej z programami socjalnymi PiS-u?

NBP chce emerytur w formie dożywotnich rent 

"W opinii NBP istotną luką, jaka występuje w polskim systemie dobrowolnych oszczędności emerytalnych, jest brak możliwości otrzymania świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej z uwzględnieniem waloryzacji wskaźnikiem inflacji" - napisał NBP w opinii do ustawy o OIPE, sygnowanej nazwiskiem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. 

Jarosław Kaczyński. Prezes PiSJarosław Kaczyński z podwyżką emerytury. Nie dostanie jednak "czternastki"

"Narodowy Bank Polski wielokrotnie wskazywał na potrzebę uregulowania tego zagadnienia w polskim prawodawstwie. Brak możliwości otrzymania świadczenia w formie renty dożywotniej jest nie tylko niekorzystny z punktu widzenia przyszłych emerytów, lecz również wydaje się być zagrożeniem dla instytucji finansowych oferujących OIPE. W ramach OIPE będzie można bowiem przenosić środki między dostawcami OIPE, również pomiędzy różnymi krajami" - kontynuuje NBP.

"Możliwe jest zatem, że część klientów zdecyduje się na przeniesienie środków do tych zagranicznych dostawców, którzy oferują taką formę wypłaty świadczenia. W związku z tym NBP ponownie postuluje podjęcie działań zmierzających do umożliwienia polskim emerytom wypłaty środków z dobrowolnej części systemu emerytalnego w formie renty dożywotniej" - kończy Narodowy Bank Polski. 

Emerytury w formie dożywotnich rent to europejskie rozwiązanie

Narodowy Bank Polski argumentuje, że emerytury w formie dożywotnich rent są w większości krajów europejskich podstawową formą świadczenia emerytalnego w fazie wypłat. Jak ocenia NBP, taki produkt w największym stopniu chroni świadczeniobiorcę przed ryzykiem braku wystarczających środków w późnym wieku. Bank centralny to już kolejna instytucja, która naciska na zmiany w systemie emerytalnym.

DLORZNiespełniona obietnica Dudy. PiS zablokował 400+ emerytury dla OSP

O konieczności wydłużenia wieku emerytalnego pisali autorzy raportu "Przyszłość Emerytalna". Prezeska ZUS, prof. Gertruda Uścińska w niedawnym wywiadzie mówiła, że 20-30 latkowie powinni szykować się nawet na pół wieku aktywności zawodowej. Wicepremier Jarosław Gowin kilka miesięcy temu podniósł ponownie pomysł równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej. Z kolei do kancelarii prezydenta Andrzej Duda na początku grudnia wpłynęła petycja w sprawie emerytury stażowej.

Więcej o: